לא יהיה דיווח על על חשבונות קטנים

רשות המיסים והאוצר נעתרו לדרישת ועדת הכספים ותושבי והוראות של תקנות חדשות המחייבות את הבנקים לדווח על בעלי חשבונות שהם תושבי חוץ לא יחולו על בעלי חשבונות קטנים.

במהלך הדיון הראשון שקיימה ועדת הכספים בנוגע לתקנות מס הכנסה שהן נגזרת מהסכם בין למעלה ממאה מדינות, הסכם ה- CRS (קומון ריפורטינג סטנדרט ועליו חתומה גם מדינת ישראל, הסכם המחייב חילופי מידע בין רשויות המס השונות), נעתרו אנשי רשות המיסים ומשרד האוצר לדרישות יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) והסכימו להוריד את הרף שיחייב את הבנקים לדווח על חשבונות תושבי חוץ כך שהחובה תחול רק על חשבונות שבהם 50 אלף דולר ומעלה.

מדובר בהישג חשוב עבור אזרחים רבים המחזיקים באזרחויות זרות ו/או שמתגוררים במדינות אחרות ויש להם חשבונות בבנקים בישראל. הדבר יימנע טרטור מיותר של לקוחות בעלי חשבונות קטנים, שכן מרגע שיאושרו התקנות, הבנקים יהיו חייבים לזמן את כל בעלי החשבונות שהם תושבי חוץ ולדרוש מהם דיווחים ולהחתימם על תצהירים בנוגע לכספים שבחשבונותיהם.

התקנות הינן פועל יוצא של הסכם בינלאומי רחב עליו חתומה גם ישראל כאמור ושמחייב בנקים במדינות השונות לרכז את המידע אודות תושבי מדינות זרות המתגוררים במדינות בהן יש להם חשבונות בנקים והפוך. זאת מתוך מגמה שקיימת מזה מספר שנים בארגונים בינלאומיים שונים, כגון ארגון ה- OECD להגביר את שיתופי הפעולה בין המדינות ובכלל זה, בין רשויות המס השונות, בין השאר על-מנת להעמיק את גביית המס. התקנות הללו, שיאפשרו להוציא לפועל את הוראות ההסכם, יחייבו את הבנקים להגיש את המידע אודות אזרחי מדינות מחו"ל שמתגוררים בישראל לרשות המיסים תחילה וזו תעביר את המידע לידי רשויות המס במדינות השונות.

עפ"י הערכות מדובר בכמיליון לקוחות של הבנקים בישראל, שעשויים להיקרא לבנקים על-מנת למלא תצהירים ודוחות מס שונים. רשות המיסים בישראל מעוניינת ביישום התקנות, במידה רבה, על-מנת שתוכל גם היא לקבל מידע מרשויות מס זרות לגבי אזרחי ישראל המתגוררים בחו"ל או שיש להם חשבונות בנק בחו"ל.

מנהל רשות המיסים, משה אשר: "חקיקה הזו מאפשרת לכל המדינות להילחם בהון הלא-מדווח מעבר לים. זה רלוונטי לכל המדינות ואם כל מדינה משתפת פעולה זה מאפשר לכל מדינה לגבות מס אמת. ה- CRS דומה במהותו להסכם הפטקא וכמעט כל המדינות החתומות עליו השלימו את חקיקת המשנה בעניינו, למעט ישראל, שאישרה את החקיקה הראשית, אך טרם אישרה את התקנות שמאפשרות להפעיל את הוראות ההסכם בארץ.  ישראל יחד עם עוד 7 מדינות שלא השלימו את הליכי החקיקה בעניין, ביניהן קטאר, ערב הסעודית, סנט-מרטין, טובגו, דומיניקנה, איים שונים וכד'. רשימה לא מחמיאה מתוך 102 מדינות החתומות על ההסכם. בשלב הראשוני בספטמבר 2017, קרוב ל- 60 מדינות כבר העבירו אינפורמציה כפועל יוצא מיישום ההסכם. עלינו להשלים את החקיקה כמה שיותר מהר על-מנת שנוכל לעמוד בסטנדרטים הבינ"ל". מדובר בתושבי חוץ שיש להם חשבונות בנק בישראל ושמרכז חייהם אינו בארץ. לעניין קביעת התושבות האזרחות היא לא פקטור. מדברים על תושבות ולא על אזרחות, עולה שעלה לארץ והוא תושב הארץ יכול לשמור על אזרחותו".

מנכ"ל איגוד הבנקים, משה פרל: "אנחנו צופים שרמת 'החיכוך' עם לקוחות הבנקים בעקבות התקנות האלה תהיה הרבה יותר גדולה מאשר לאחר יישום הסכם הפטקא, שם דובר בהסכם עם מדינה אחת, ארה"ב וכן, הסכם עם מעל 100 מדינות. צריך לזכור שישראל היא שונה, אנחנו מדינת עולים, ויכול עולה מצרפת קודם שהוא עולה, לפתוח פה חשבון לקחת משכנתא רכישת דירה וכל מה שעובר 3,000 ₪ בחודש, וזה כבר יחייב לדווח ואילו בפטקא דבר כזה לא קורה. אנחנו מעריכים שלמעלה ממיליון לקוחות יצטרכו לבוא לבנקים במסגרת הליך איתור בעלי החשבונות שהם תושבי חוץ. על-כן, אנחנו מציעים שיורידו את הרף, לא יתכן שעכשיו נפנה לכל לקוח שיש לו כמה אלפי שקלים בחשבון". 

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, אמר למנהל רשות המיסים ולאנשי האוצר: "יש דברים שאני מרגיש אחריות ממלכתית ואני לא שלם עם זה. התקנות כפי שהן עתה, עשויות לפגוע קשה בלקוחות רבים שכל מה שיש להם זה חשבונות קטנים. הדבר עשוי לפגוע מאוד גם בגמ"חים. מדינת ישראל כבר חתמה על הסכם עם ארה"ב ואז הצלחנו להקל ולמנוע את רוע הגזרה לגבי אזרחים רבים שלא היו צריכים להיכלל בהוראות ההסכם. עכשיו אנחנו מדברים על הסכם עם כ- 100 מדינות וזה עשוי להיות עוד הרבה יותר בעייתי. יש לי אחריות גם כלפי האזרחים והמוסדות הפיננסיים וזה מערים עליהם הרבה מאוד קשיים. רבים אמרו לי לא לאשר את התקנות, כולל גורמים מתוך הממשלה. ההסכם אושר ויש על זה הרבה ביקורת. לכן עלינו לקבוע רף גבוה הרבה יותר מזה שמופעי בתקנות ושמדבר על 1,000 דולר ומעלה".

בתום דיון ארוך, ולאחר שנשמעו עמדותיהם של נציגי המערכת הבנקאית ונציגי גמ"חים, נעתרו לבסוף, מנהל רשות המיסים ואנשי האוצר, לדרישתו של גפני והוחלט שהתקנות יחולו על בעלי חשבונות של 50 אלף דולר ומעלה. כאמור, הישג גדול מאוד של ועדת הכספים לטובת אזרחי ישראל שהם תושבי חוץ. 

שי טלמור,
0 תגובות