חוק למימון פריימריז למועמדים

ועדת הפנים אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח"כ דודי אמסלם, למימון פריימריז למועמדים.

הסדר המימון שנקבע בחוק יחול רק אם חלו 3 תנאים: א. במפלגה חברים לפחות 5000 חברים. ב. שבבחירות המקדימות האמורות בוחרים רוב חברי המפלגה, (להוציא, לדוגמה, בחירות במחוז מסוים, אלא אם כן הבחירות במחוזות יתקיימו באותו יום בכל המחוזות). ג. שהפריימריז מתקיימים בסמוך לבחירות לכנסת – חצי שנה לפני הבחירות או מעת פיזור הכנסת. אם לא יתקיים אחד מהתנאים, הסדר המימון לא יחול.

על פי הצעת החוק מועמד לפריימריז זכאי לקבל מאוצר המדינה מענק, אם הוא נבחר ציבור שאינו ראש רשות מקומית, כלומר – ח"כים, שרים וסגני שרים בלבד. כל אדם אחר שמתמודד בפריימריז יוכל לקבל הלוואה או יגייס תרומות. המענק וההלוואה יינתנו רק למועמד שמתמודד בפריימריז ולא יוענק למשוריינים. ח"כ קארין אלהרר: "אז המתמודד לא באמת משוחרר מתרומות של בעלי הון, כי אם הוא לא נבחר, הוא צריך להחזיר את ההלוואה".

הנתונים על מספר הבוחרים ייקבעו ביום שניתנה הודעה על הבחירות המקדימות. תומר רוזנר, היועץ המשפטי לוועדה: "נתונים אלה עשויים להשתנות עד שנסגרת רשימת המועמדים, אבל העדפנו את הוודאות על הדיוק".

הצעת החוק קובעת תקרה לתרומות והוצאות שיוכל מועמד להוציא. תקרה זו הופחתה בשליש לעומת המצב הקיים היום: אם מספר בעלי זכות הבחירה הוא עד 5000, יוכל המועמד להוציא עד 50,000 ₪. בין 5000 ל-10,000 בעלי זכות בחירה – יוציא עד 50,000 ₪ ועוד 11 ₪ לכל בחור שמעל 5000. בין 10,000 ל-100,000 בעלי זכות בחירה – יוצא המועמד 120,000 ₪ ועוד 2 שקלים לכל בוחר מעל 10,000. מעל 100,000 בעלי זכות בחירה – 320,000 ₪. (במדרגה שמעל 100,000 בוחרים קיצוץ התקרה המותרת לעומת המצב הקיים הוא הרבה יותר משליש. כיום מותר למפלגה גדולה להוציא 450,000 ועוד סכום לכל בוחר.

יו"ר הוועדה ח"כ אמסלם: "ההוצאות המותרות למועמד בליכוד ירדו בחצי. אולי זה יסייע להעביר את החוק").

ח"כ יואל חסון: "ניתוק הון משלטון זה נושא ששווה דיון. באת בגישה, על פניו, עניינית, ולכן חלק מהאופוזיציה הצביעו בעד בטרומית. אם היית מתמקד בניתוק הון משלטון, והיית מוצא פתרון ראוי למי שלא מכהנים כח"כים, הייתי שוקל לתמוך. אבל לא נתתם מענה מספק. הכנסתם בדלת האחורית הסכם ביבים כדי להבטיח את תמיכת מפלגות הקואליציה. למה לתת כסף למפלגות שאין להן פריימריז? זו עסקה מושחתת. אם היית מסתפק במהלך שמעודד דמוקרטיזציה במפלגות ומשפה מפלגות שעושות פריימריז, אם היית מוריד את השוחד, הייתי אומר שהכיוון טוב, אבל הלכת לצד האפל".

אסף שפירא, המכון הישראלי דמוקרטיה: "זו הוצאה מיותרת. הטיעון שבבחירות לפריימריז מקדמים גם את המפלגה, ולכן מפלגות ללא פריימריז צריכות לקבל שיפוי מוטל בספק. מועמד פריימריז פועל לטובת עצמו, לא למפלגה. זה קהל יעד אחר".

ח"כ קארין אלהרר: "אם זה עניין של פריימריז, למה לתת מימון למפלגות שאין בהם פריימריז? ומה שמטריד יותר – אם המטרה שוויון הזדמנויות, מה הדין של מועמד שלא נבחר? אם הוא צריך להחזיר את הכסף, מה עשינו?"

יו"ר הוועדה, ח"כ אמסלם: "מטרת החוק לנתק קשר בין הון לשלטון. יש דברים שאני מתפלא על שומרי הסף, איך הגענו לזה? אנחנו רוצים לצמצם את חוסר השוויוניות. ח"כ שמתמודד שלא יאסוף תרומות ולא יקבל הלוואות. הוא יקבל מענק. מועמד חדש שרוצה להתמודד יקבל הלוואה. אבל הבנו שאם לא נעשה בלימה, כולם יבואו – ישכרו אוטו, 2 יועצים וקבלות על שוארמה. לכן ח"כ שייבחר, מקבל מענק, ומועמד חדש יכול לאסוף תרומות כי הוא עדיין לא ח"כ. אם ייבחר יקבל מענק ויחזיר את התרומות. כח"כ הוא לא יהיה מחויב לאף אחד, ואם הוא לא ח"כ, זה לא עניינינו".

ח"כ אורלי לוי אבקסיס: "לא צריך לשלם אתנן למפלגות על מנת שיתנו לחוק לעבור. אנו נסחטים היום על ידי מפלגות דרך חוק שהרציונל שלו למנוע שחיתות. יש להעביר את החוק ללא אתנן, אחרת כל הרציונל על כרעי תרנגולת".

ח"כ עליזה לביא: "מה זה הדבר הזה? ממש שוחד. בזבוז כספי ציבור. כל החוק נולד בחטא. באתם לתקן ואתם מקלקלים. ייווצר אי שוויון בין ח"כים למועמדים חדשים. אתם מחוקקים לעצמכם. זה רק ניצול מצב שלכם כמחוקקים למען הכסא שלכם. מנציחים את הכסא. הכנסתם סעיף שקונים תמיכה של מפלגות שאין בהן פריימריז".

שי אופירי,
0 תגובות