ביבי, סימני שאלה

שלום ביבי,
קראתי בעיון ובכובד ראש את תגובתך לתביעה שהגישה עובדת חרדית בת 24, שלטענתה הושפלה בידי שרה. אכן העלית שאלה מהותית, כמה השפלות היא יכלה לספוג מידי שרה, שהייתה בחו"ל כ-10 ימים מכלל חודש העסקתה של המתלוננת. למרות נטייתי להאמין, שהתביעה אמת יש כמובן להמתין להכרעת בית המשפט.
מה שהפתיע אותי בתגובה שלך היא הטענה כי "נמאס" מפני שמדובר ב"אותו עיתון" (ידיעות אחרונות) ובאותה עורכת דין (נעמי לנדאו) ובאותם מהלכים שאתה רואה בהם שקרים. יפה, אבל הרי מה שכתב אותו עיתון (הנ"ל) והובא לבית המשפט על ידי אותה עורכת דין (הנ"ל) הסתיים בעבר בקביעה של בתי המשפט בשתי הערכאות שיש דברים בגו.
הרי מני וגיא זכו נגד שרה וטיעונם התקבל. אז הטיעון כי מדובר באותו עיתון ובאותה פרקליטה דווקא מחזק את האפשרות, שגם הפעם התלונה-תביעה מוצדקת, לא? פשוט, שאלה של היגיון. מה אתה אומר?
אבל מסכים שאין לחרוץ דין עד שלא ייחרץ דין.
וחוץ מזה מקווה כי בריאותך טובה. קצת דאגתי שמסרת את ניהול המדינה לזמן-מה דווקא למירי רגב. זה יכול להתפרש כזילות של תפקיד ראש הממשלה, כאילו כל אחד יכול, מה דעתך?

דן מרגלית,
0 תגובות