קיצור זמני הביקורת בבתי האריזה

קיצור זמני הביקורת בבתי האריזה לייצוא באופן משמעותי לטובת החקלאים וכל העוסקים ביצוא החקלאי.

משרד החקלאות פעל בימים האחרונים בקדחתנות לפתרון משבר הייצוא החקלאי והגיש הצעה לשינוי תקנות הפיקוח בייצוא.

לאחר ששר החקלאות אורי אריאל פנה ליועץ המשפטי לממשלה, אושר לשירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות להתחיל לעבוד לפי ההצעה לשינוי התקנות שיקצרו את זמני הביקורת בבתי האריזה לייצוא באופן משמעותי.

בנוסף, תוגברו עובדי הביקורת בייצוא בעובדים נוספים רבים מיחידות המשרד. המשמעות העיקרית היא, מעבר לעבודה במודל של ניהול סיכונים, היא קיצור זמני הביקורת בבתי האריזה לייצוא.

אוריין שמעוני,
0 תגובות