"את האיזון הנכון בין רשויות השלטון עוד לא מצאנו"

"כמעט 70 שנות ישראל - ואת האיזון הנכון בין הרשויות עוד לא מצאנו": כך אמר יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין בטקס מינויה של השופטת אסתר חיות לנשיאת ביהמ"ש העליון.

אדלשטיין הוסיף: "שיקום מעמדה של הכנסת וביצור עקרוֹן הפרדת הרשויות, הן מהמשימות הדחופות ביותר שעל סדר יומנו הלאומי".

יו"ר הכנסת גם בירך את הנשיאה היוצאת מרים נאור ואמר: "הדגמת כי שופט טוב אינו פורש למגדל השן. הוא גר בסוכה על אם-הדרך"

אדלשטיין בירך את את נשיאת העליון, אסתר חיות, בטקס החלפת הנשיאה בבית הנשיא ונתן פרשנות מעניינת למשל "אחרון שבעיר" המובא במסכת תענית.

החג לא מסתיים עד שכל עולי הרגל שהגיעו לחגוג בירושלים, חוזרים לביתם בשלום. למרות הצורך הדחוף בגשם חיכה כל העם בסבלנות, כדי שלא יהיה אף אחד שיירטב, חלילה, מִטִיפּוֹת שהתחילו לרדת מוקדם מדי, "אחרון שבישראל" הוא לא ביטוי גנאי. הוא כינוי חיבה.

באופן כמעט יחידי בין תרבויות העולם, אף פעם לא התפצלנו למעמדות. מעולם לא חילקנו את עצמנו ל"שווים יותר" ו"שווים פחות".

לא תארי אצולה הורשנו מדור לדור, אלא את ההכרה כי לכל אחד מישראל, עד האחרון שבהם, יש ערך חשוב בפני עצמו. ערך שבזכותו צריך להמתין לו עד הרגע שיגיע אל ביתו; ערך שמחייב אותנו להתייחס אליו, להקשיב לו, לאהוב אותו.

בטקס המכובד הזה יש לנו הזדמנות להיזכר כי ה"אחרון שבישראל" צריך לעמוד תמיד לנגד עינינו, במיוחד בדיון על שיטת הממשל של מדינת ישראל.יו"ר הכנסת הדגיש בנאומו שוב את עניין הפרדת הרשויות:  "כמעט שבעים שנים עברו מההכרזה על הקמת מדינת ישראל, אבל את האיזון הנכון בין רשויות השלטון – עוד לא מצאנו. להפרדה מדויקת, המייחדת לכל רשות את תחומי האחריות שלה – עוד לא הגענו. 

חוסר הפרדת הרשויות יגרום לנתק בין העם למערכות הציבוריות. "אנחנו הולכים ומתקרבים ליום בו אזרחי ישראל יבואו מתוך הרגל לבחור את נציגיהם לכנסת, אך ירגישו שלבחירתם אין משמעות; שגם כאשר ההחלטות הגדולות מתקבלות לטובתם – הן עוברות מעל לראשם. 

אנחנו הולכים ומתקרבים ליוֹם בו חברי הכנסת עצמם יפקפקו במידת היכולת שלהם לייצג את בוחריהם, או ירגישו שמעשיהם לא מעלים ולא מורידים. 

"שיקום מעמדה של כנסת ישראל וביצור עקרון הפרדת הרשויות, הן מהמשימות הדחופות ביותר שעל סדר יומנו הלאומי".

כמו כן בירך ח"כ אדלשטיין את הנשיאה היוצאת, מרים נאור, "הדגמת לכל מכריך כי שופט טוב אינו פורש למגדל השן. הוא גר בסוכה על אם-הדרך".

 

שגית לוי,
0 תגובות