פנסיית הסגל האקדמי תוצמד למדד

ועדת העבודה והרווחה אישרה צו המורה לשנות את שיטת עדכון הפנסיה התקציבית של גמלאי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות העברית, חיפה, הטכניון ותל אביב.

על פי הצו, המשכורת אותה מקבלים הגמלאים תעודכן אחת לשנה על פי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן, ולא לפי שינויים שחלים במשכורת של עובד פעיל בדרגה רלוונטית, כפי שהיה עד כה. הצו נכתב בעקבות הסכם קיבוצי מיוחד שנחתם בין המוסדות להשכלה גבוהה בישראל לבין ארגוני הסגל האקדמי הבכיר. שיטת עדכון זו זהה לעדכון הפנסיה התקציבית לעובדי המדינה עליו הוחלט בשנת 2009 ולעדכון לפנסיית עובדי חברת החשמל עליו הוחלט בשנת 2012. הצו יחול על גמלאים שפרשו לפני 31 בדצמבר 2016 ושאריהם.

לשאלת יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף (כולנו), השיב עו"ד נועם ריף מאגף השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר, כי ההסכם ישפיע על כ-2,000 גמלאים ושאירים שלהם, וכי כך יישמר ערך הגמלה לאורך זמן ותהיה ודאות רבה יותר לגמלאי, מאשר בשיטה הקיימת, של היצמדות לתוספות שכר עובד והשפעות אינפלציוניות. משה בכר ממשרד האוצר הדגיש כי בכל מקרה סכום הגמלה החדש לא יפחת מהסכום הנוכחי.

לשאלת חברי הכנסת ישראל אייכלר (יהדות התורה) ויוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו), הדגישו אנשי משרד האוצר כי אין להחלטה היום קשר לפרסומים על גירעונות כבדים באוניברסיטה העברית. "המהלך הזה יסייע גם לאוניברסיטה העברית בתכנון ההוצאה השוטפת של הפנסיה מתוך תקציב המוסד", אמר בכר.

ח"כ אייכלר הודיע כי בכוונתו לפעול למיסוד זכויות פנסיוניות גם עבור עובדי הישיבות והמוסדות התורניים. ח"כ אלאלוף אמר כי אכן קיימת בעיה כזאת, והוא יצטרף לטיפול בנושא.

גילי שביט,
0 תגובות