ארנונה מינימלית על מבנים חקלאיים

ועדת הכספים אישרה תקנות שיאפשרו החל מה- 1 בינואר 2018 לתת הקלות בארנונה באמצעות קביעת תעריף מינימום למבנים המשמשים לחקלאות, קרי מבני קבע הנמצאים על אדמות חקלאיות והמשמשים לצורכיי חקלאות. התקנות מתקנות איוולת שהתקיימה עד היום ושבה, חקלאים שנוכח התנאים השוררים באזור שבו הם פועלים או שמסיבות אובייקטיביות, כגון סוגי גידולים וכד', הקימו מבנים כגון חממות וכד', המשמשים לצורך חקלאות בלבד ונאלצו לשלם בגינם ארנונה בשיעורים גבוהים. זאת למרות שאותם גידולים במקומות אחרים בשדות פתוחים נהנו מארנונה מופחתת אף בשיעור מינימום. התקנות הנוכחיות מאפשרות כאמור לשרי האוצר והפנים לקבוע להם ארנונה מינימלית בגין אותם מבנים.

את התקנות הציג סגן מנהל מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים, סיון להבי: "מי שמגדל את התוצרת החקלאית שלו בתוך מבנה משלם הרבה יותר ארנונה לעומת מי שמשלם ארנונה בגין השימוש בשדה פתוח ובעקבות פניות של חקלאים בעניין לשרי האוצר והפנים, אנחנו פונים לוועדה בבקשה לאשר את ההפחתה באמצעות אישור התקות המצ"ב. עפ"י התקנות החקלאים יוכלו ליהנות משיעור מינימום בארנונה, קרי הפחתה מסך של 0.342 ₪ או של 0.43 ₪ למ"ר ל- סך של 0.1 ₪ למ"ר. הדבר נבחן יחד עם המועצות האזוריות".

ח"כ יצחק וקנין (ש"ס): "עד היום התקיים מצב של אבסורד. יש מקומות שהם גם חמים ויש גם בעיות אחרות ולפעמים אתה עושה כיסוי מפלסטיק ובגינו תשלום תעריף יקר מאוד בארנונה. מדובר במעמסה קשה מאוד על החקלאים. אני מברך על המהלך הזה כי הוא הכרחי כי המצב החקלאות קשה מאוד, מחיר המים וכד'. כל דבר שיוריד מהמעמסה על החקלאים מבורך".

ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני) בירך על הבאת התקנות לוועדת הכספים, אך קרא ליו"ר הוועדה, ח"כ גפני,  "לקיים דיון בוועדת הכספים על מצב החקלאות ותקציב המיועד לה. המצב הרבה יותר קשה ואנחנו מדברים על משבר מצטבר. מחיר המים זה המסמר האחרון בארון הקבורה של החקלאות ויש לכנס דיון דחוף על-מנת לראות כיצד בכל זאת, ניתן להציל את החקלאות במדינת ישראל".

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), קרא ללהבי "להחיל את התקנות יחולו גם לגבי חקלאות שנעשית על גגות של מבנים, קרי גידולים שנעשים באופן מיוחד על גגותיהם של מבנים. כפי הנראה אין הרבה מקרים כאלו אבל במקרים שהדבר קיים יש לאפשר את התעריף הנמוך". גפני דרש לקבל תשובה בעניין לפני ה- 1 בינואר 2018, עת כניסת התקנות לתוקף. 

שי אופירי,
0 תגובות