אחד המחדלים המתמשכים והמכאיבים

זה אחד המחדלים המתמשכים והמכאיבים – שנמשך כבר שש שנים. 
הגיע הזמן שהממשלה תיישם את ההחלטה שלה עצמה - ותפקח על הנעשה במעונות לפעוטות בישראל. 
אולי אולי במושב החורף שנפתח היום זה סוף סוף יקרה?!
בשנת 2012 – בעקבות המחאה החברתית - קיבלה הממשלה החלטה שאחד המרכיבים בה היה לחוקק את חוק הפיקוח על מעונות היום. חוק שיבטיח שנשמרים בהם סטנדרטיים פיזיים, בטיחותיים ופדגוגיים. החוק החשוב הזה - עדיין לא נחקק. 
על פי דיווח בתקשורת הממשלה הולכת להניח הצעת חוק בעניין במושב שנפתח היום. ההצעה תגדיר תנאי סף לקבלת רישיון לפתיחת גן, תקבע את התכנים שיועברו לילדים, וסטנדרטים בנושא התברואה, בשכר המטפלות ובתנאי קבלתן והכשרתן. יהיו גם אמצעי האכיפה – מקנסות ועד שנת מאסר בפועל – שיחולו בפעוטונים שבהם יהיו לפחות שבעה ילדים. 
הלוואי. אנחנו מחזיקים אצבעות, ועוקבים מקרוב (כבר שש שנים).

המרכז להעצמת האזרח,
0 תגובות