מה שוות החלטות הממשלה?

מה שוות החלטות הממשלה אם השרים מחליטים פשוט לא ליישם אותן.

כתבנו דו"ח ומצאנו שמשרד הפנים לא מיישם את החלטת הממשלה להילחם בהדרת נשים. עכשיו מתברר שהתמונה אפילו יותר עגומה. מתברר ששר הפנים, אריה דרעי, משהה את ביצוע ההחלטה, כי היא לא מתאימה לדעותיו האישיות.

במכתב ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, טען דרעי שהאיסור על הפרדה מגדרית יביא ל"פגיעה מהותית בזכויות המיעוט" החרדי, ומבטא "תפיסה אידיאולוגית המוגשת במסווה של ערכים משפטיים". השר דרעי גם דורש להקפיא את יישום המלצות הצוות למאבק בהדרת נשים.

אנחנו רק נזכיר את המובן מאליו, החלטת ממשלה מחייבת את השרים (אפרופו משילות)

המרכז להעצמת האזרח,
0 תגובות