"למנוע פגיעה בחיילי צה"ל!"

אסור לעבור לסדר היום על פגיעה בחיילי צה"ל!

ארגונים הממומנים על ידי ממשלות זרות מפנים את פעילותם כנגד חיילי צה"ל. תפקידנו כנבחרי ציבור הוא למנוע פגיעה מתמשכת זו, ולכן ועדת החקירה הפרלמנטרית היא דבר נצרך.

במידה ויוחלט על ידי ראש הממשלה על הקמתה של ועדה זו, הקואליציה תתמוך במהלך, והועדה תקום עם השינויים הנדרשים על פי הייעוץ המשפטי של הכנסת. אסור שידי נבחרי הציבור תהיינה כבולות.

זה תפקידנו. ואנחנו נמלא אותו בנאמנות.

יואב קיש,
0 תגובות