הימין רוצה שלום בדיוק כמו השמאל

"ההבדל ביני לבין נתניהו הוא הבדל תהומי" – הסביר יו"ר העבודה אבי גבאי - ופירט:
• הימין לא רוצה שלום – אנחנו כן.
• נתניהו חזר בו מנאום בר אילן והנכונות לשתי מדינות – אנחנו בעד.
• הימין כבר 10 שנים לא מקיים שום תהליך רציני.
• הימין בונה מחוץ לגושי ההתיישבות, אנחנו נגד.

ועכשיו האמת:
• הימין רוצה שלום בדיוק כמו השמאל.
• נתניהו מעולם לא חזר בו מנאום בר אילן ועקרון שתי המדינות.
• גם ב 20 שנות שלטון השמאל (מאז 67) לא היה שום תהליך שהוביל לשלום.
• הימין לא בונה, לא בירושלים, לא מחוץ לגושים וגם לא בתוך הגושים. הבניה היחידה שמאושרת במשורה היא בניה בתוככי היישובים עצמם.

אז מה ההבדל האמיתי שבין הימין והשמאל?
השמאל רוצה לתת את הארץ,
הימין יכול לתת את הארץ...

משה פייגלין,
0 תגובות