בעקבות זיהום מים: כתב אישום נגד חברת החשמל

תחנת הכוח חגית של חברת החשמל ממוקמת בסמוך ליישוב רמות מנשה וכביש 70. האתר ממוקם באגן הניקוז של נחל תות ונחל חגית המתנקזים לנחל דליה, כאשר ערוץ של נחל חגית חוצה את האתר.

בתאריך 11.02.2014, בעקבות ריח חריף של סולר שנדף מאזור שוחות הניקוז באתר, הזמין אחראי תחום הסביבה באתר מיכלית לשאיבת נגר מהשוחות, על מנת  לברר את מקור הריח. זאת מבלי לדווח על כך למוקד חומרים מסוכנים של המשרד להגנת הסביבה או למשטרת ישראל, דבר המהווה הפרה של היתר הרעלים.

כחמישה ימים לאחר מכן, בתאריך 16.02.2014 התקבל דיווח במוקד הסביבה של המשרד בנושא. בעקבות הדיווח אותרה דליפת סולר דרך מתעלים תת-קרקעיים אל מערכת הניקוז, וזרימת נגר עם סולר בהיקף גדול לנחל חגית. מיד עם איתור הזרימה לנחל חגית החלו הצוותים לטפל באירוע, בין היתר  באמצעות הדממת כל משאבות הסולר, שפיכת סופחי דלק בתעלות הניקוז המובילות לנחל חגית, ושאיבת כמות גדולה של נוזלים מעורבים בסולר מתוך שוחות הניקוז.

כתוצאה מהאירוע דלפו כ-200 קוב סולר לקרקע, לנחל חגית ולנחל תות ונגרם זיהום מים. כמו כן עלה חשש כי הסולר חלחל בסדקי הסלע ובמערכות הקרסטיות, ועלול היה לזהם את מקורות מי התהום המקומיים המזינים את המעיינות האזור.

פעולותיהם של מנהלי אתר חגית ונושאי משרה נוספים הובילו לזיהום מים תוך סיכון סביבתי לבני האדם המבקרים באזור, ליצורים החיים בקרבת מקום ולסביבה כולה.

הנאשמים פעלו ללא רישיון עסק כדין, הפרו את תנאי היתר הרעלים, והשלכת פסולת המכילה חומר מסוכן ברשות הרבים ולכלכו את רשות הרבים.

נמסר כי המשרד להגנת הסביבה רואה בחומרה את האירוע וימשיך לפעול במטרה למנוע הישנות אירועים כאלו בעתיד.  

גיל צח,
0 תגובות