המשרד להגנת הסביבה הוציא צו מנהלי לקבוצת בז"ן

בתי זיקוק בחיפה צילום: אילן מלסטר

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "חריגות הבנזן חייבות להיפסק מיידית. נמשיך לנקוט ביד קשה כלפי מפעלים מזהמים עד שיפנימו שלא משתלם לזהם. תושבי מפרץ חיפה זכאים לנשום אוויר נקי ואנו נפעל ככל יכולתנו לשמירה על איכות חייהם ובריאותם."

סגן השר להגנת הסביבה, ח"כ ירון מזוז: "כתושב הקריות והצפון, אני גאה ומברך על המשך פעילות האכיפה של המשרד כנגד המפעלים המזהמים. שוב ושוב אנו מוכיחים שאין משוא פנים, וכל מפעל מזהם - ייתן על כך את הדין."

ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה: "אנחנו ממשיכים במגמת ההרחבה וההעמקה של הפיקוח והחמרת האכיפה, תוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשותנו - וזאת כדי למנוע פגיעה בתושבים ובבריאותם."

המשרד להגנת הסביבה הוציא ביום א', 8.10.2017, צו מנהלי ​למניעה ולצמצום של זיהום אוויר חזק או בלתי סביר הנגרם בשל חריגות מערכי הסביבה בחומר בנזן, שמקורן בפליטות מתחום המפעלים של החברות בקבוצה במפרץ חיפה. הצו הוצא לפי סעיף 45 לחוק אוויר נקי (תשס"ח-2008), למנכ"ל קבוצת בז"ן אבנר מימון ולמפעלי הקבוצה בז"ן, כאו"ל (כרמל אולפינים) וגדיב ומנהליהם.

בנוסף לצו, המשרד בודק אם ישנה תשתית ראייתית לפתיחת תיק חקירה פלילית על ידי המשטרה הירוקה. המשרד ימשיך ויפעיל את מלוא הסמכויות המוקנות לו, לרבות חקירות פליליות, בכל מצב שבו יהיו עבירות חמורות.

המשרד הזמין את מנהלי הקבוצה לשימוע ב-24 במאי 2017 בשל חריגות בריכוזי בנזן מעל לערך הסביבה היממתי בתחנות ניטור סביבתי בקרבת מפעלי המתחם ובדיגומים סביבתיים סביב המתחם אותו מבצעת הקבוצה.

בשימוע הבהיר המשרד, כי על החברה למצוא ולהציג פתרון שייתן מענה לאיתור והפסקת פליטות מפעילות החברות בשגרה, על-ידי נקיטה באמצעים לאיתור מקורות הפליטה והפסקתם. עוד התריע המשרד, כי לא יקבל מצב של חריגות חוזרות, המשך מדידת ריכוזים החורגים מערכי הסביבה, וכן עליות בריכוזי הבנזן הנמדדים בתחנות הניטור ובדיגומים הסביבתיים.

בעקבות השימוע המפעל הציע לבצע איתור באמצעות מערכת חדשה של חישה מרחוק. המשרד אישר את התקנתה, אבל דרש עמידה במדדי הצלחה (היעדר עליות מערך יממתי של בנזן) בזמן קצוב.

אלא שעד למועד זה, נציגי המפעלים טרם דיווחו למשרד כי הצליחו לזהות את כלל מקורות הפליטה שהביאו לחריגות שנמדדו בתחנות הניטור וחריגות החוזרות ונשנות בדיגומים הסביבתיים שהם מבצעים.

לאור העובדה שהמפעל הציג למשרד כי איתר מספר מקורות פליטה שלטענתו הם הגורמים לחריגות; ולאור עמדת משרד האנרגיה שלפיה סגירת מתקנים יכולה להוביל לשיתוק משק הדלק בישראל - דרש המשרד בצו מקבוצת בז"ן להגיש בתוך שבועיים תוכנית שמשך יישומה לא יעלה על ארבעה חודשים, לטיפול בפליטות הבנזן ומניעת החריגות. אם יישום התוכנית המיידית לא יביא להפסקת החריגות הנמדדות סביב המתחם - יהיה על הקבוצה לצמצם, לשנות או להפסיק פעילות עד הפסקת החריגות. 

בנוסף לפעולות המיפוי והניטור הקבועות של המפעל, על החברות במתחם בז"ן להמשיך ולהפעיל את מערכת החישה מרחוק ולמפות את כל המתקנים שבהם עובר חומר עם ריכוז של 1% ומעלה של בנזן העלולים להוות מקורות פליטה בשגרה. יש לציין, כי כבר כיום יש אמצעי ניטור ומדידה רבים סביב המתחם ובתוכו, כולל ניטור מסביב למתחם וכן דיגום בסמיכות לגדרות המתחם.

כמו-כן, המשרד הרחיב את דרישתו, שעוגנה בהיתר הפליטה של בז"ן, להקמת מערכת חישה מרחוק על גדרות המפעלים לאיתור פליטות, גם למפעלים כאו"ל וגדיב מהקבוצה.

בנוסף לצו, המשרד בודק אם ישנה תשתית ראייתית לפתיחת תיק חקירה פלילית על-ידי המשטרה הירוקה. מכיוון שממשיכות להימדד חריגות מערך סביבה, על החברות להגיש למשרד להגנת הסביבה בתוך שבועיים תכנית מיידית להפסקת החריגות תוך נקיטת אמצעים משמעותיים. במידה והפעולות הנדרשות לא יצליחו ועדיין יימדדו חריגות מערכי הסביבה שמקורן במפעלים, יהיה על החברות לצמצם או להפסיק פעילות עד להפסקת החריגות.

יואב חסון,
0 תגובות