"הפתרון אינו הצנחת מקורבים"

בנימין נתניהו עמד בראש הממשלה שב-2013 קיבלה את החלטה 481 המדברת על יעילות, מקצוענות ומצוינות בשירות הציבורי. תראו כמה זה מנוגד להחלטה שהתקבלה היום בממשלה להפוך חלק ניכר מהסגל הבכיר בשירות הציבורי למשרות אמון אישיות – משרות נטולות סמכויות פעולה אמיתיות, שאליהן יוצנחו מקורבים שלא עברו כל הליך בחינה מקצועי או אובייקטיבי.

נזכיר, ב-2013 אימצה הממשלה את דו"ח הרפורמה לשיפור ההון האנושי בשירות המדינה, שקבע כי ״הרפורמה בניהול ההון האנושי תביא לידי ביטוי שלושה עקרונות יסוד בתכנון ניהול הסגל הבכיר בשירות המדינה: מובִּיליות הידע והניסיון הנצבר על ידי תנועה רוחבית של מנהלים, רענון שורות וקידום המוכשרים והמצטיינים".

הפתרון אינו הצנחת מקורבים לתקופות קצובות אלא קידום מצוינות בשירות הציבורי באופן יסודי וארוך טווח ושיפור המנגנונים באופן מקצועי ומעמיק.

המרכז להעצמת האזרח,
0 תגובות