מועצה מקומית כוכב יאיר-צור יגאל נגד אריה דרעי

התנהלות בניגוד להמלצות, לוח זמנים מעורר תהיות, התעלמות מטענות ומכתבים והתערבות בוטה ממניעים זרים - כל אלה עומדים במרכזה של עתירה אשרהגישה מועצת כוכב יאיר - צור יגאל לבג"ץ נגד שר הפנים אריה דרעי.

בימים אלה בוחן משרד הפנים את אפשרות איחודם של המועצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל עם היישוב צור יצחק, יישוב קהילתי עירוני השייך היום למועצה האזורית דרום השרון.

אלא שפי הטענה, לא ברור מדוע, מאחר ולפני שנה בדיוק הקים משרד הפנים וועדה שתבחן את הנושא וקיבל את המלצותיה שלא לאחד בין היישובים ולהשאיר את צור יצחק תחת המועצה האזורית דרום השרון. על ההמלצה הזאת חתם שר הפנים אריה דרעי.

למרות זאת, ובניגוד להמלצת משרד הפנים עצמו, הקים המשרד לפני מספר חודשים ועדת גבולות נוספת שתבחן את אותו הנושא בדיוק, אותו הנושא שכבר החליט לגביו. ביום אחד ובהפתעה גמורה קיבלו ראש מועצת כוכב יאיר- צור יגאל וראש מועצת דרום השרון הודעה על הקמת ועדה שניה ובתוך פרק זמן זעום כבר קבעה דיונים הנערכים בימים אלה.

בעתירה נטען כי התנהלות משרד הפנים מעוררת תהיות רבות המעוררות חשד להתנהלות משיקולים זרים ולא ענייניים. הזיגזג של משרד הפנים לא הסתיים בפעולה המנוגדת להמלצתו שלו עצמו. בשבועות האחרונים, בעת התכנסותה של וועדת הגבולות החדשה שינה שוב משרד הפנים את המלצתו מקצה לקצה תוך התערבות בוטה של מנכ"ל המשרד.

לפי העתירה, במסגרת התכנסות הוועדה החדשה בתאריך ה 8 באוגוסט, הודיעה ממונה רשויות המקומיות מחוז מרכז במשרד הפנים כי עמדת המחוז הנה נגד   איחוד של כוכב יאיר צור יגאל עם צורי צחק ומסרה לוועדה את התנגדות המחוז לאיחוד והמלצתו להשאיר את צור יצחק תחת מועצה אזורית דרום השרון. "אפשר להגיד שזו וועדה די נדירה, שבראייה העתידית פה, כל הרשויות רוצות את אותו דבר. כל החלופות, כל השלוש הן די קשות לעיכול, אבל אין חולק שדרום השרון השקיעה ועדיין משקיעה הרבה מאוד בהקמה של היישוב הזה, ובתחזוק שלו, ובאמת יש לה , לצור יצחק משקל רב בתוך המועצה, אולי לא פרופורציונאלי. אנחנו רואים את כל הדברים האלה... כרגע אנחנו לא רואים שהוא יכול לעמוד בפני עצמו ולכן, העמדה שלנו היא שכרגע נכון להשאיר אותו עדיין במועצה האזורית". 

זמן קצר אחר כך, בתאריך ה 25 בספטמבר,שינה לפתע המחוז את דעתו וטען כי הוא למעשה תומך באיחוד בין צור יצחק לכוכב יאיר- צור יגאל, זאת לאחר "התייעצות" שקוימה במשרד עם המנכ"ל מרדכי כהן. "המחוז סבור כי צור יצחק הינו ישוב בעל אופי עירוני, הבנוי בעיקרו בניה רוויה, ולפיכך המחוז רואה בו המשך רצף אורבני אחיד המשתלב עם כוכב יאיר-צור יגאל, על אף המרחק הגיאוגרפי המפריד בין הישובים. יש להביא בחשבון את מקורות המימון של הישוב כיום ואת העובדה שלצור יצחק 3%  בלבד הכנסות ארנונה שלא ממגורים ולפיכך המחוז ממליץ על מהלך זה אך ורק בהינתן מקורות הכנסה מידיים ומתאימים לישוב צור יצחק". 

השינוי הקיצוני בעמדת משרד הפנים בטווח זמן קצר כל כך לא הוסבר. ההסבר היחיד שניתן לשינוי התמוה בעמדתו של המשרד הייתה כי חוות דעת זו הינה חוות דעת מתוקנת, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי {משרת אמון}, המשמש כיום גם ממלא מקום ראש מנהל השלטון המקומי וגם כממלא מקום הממונה על מחוז מרכז . מכאן עולה כי מנכ"ל משרד הפנים, מי שמינה את הוועדה, כפה עליה את עמדתו.

מאז התגלה בהפתעה לראש מועצת כוכב יאיר-צור יגאל, דבר הקמתה של וועדה נוספת של משרד הפנים הפועלת בניגוד להמלצת המשרד, 6 חודשים בלבד לאחר אימוץ המלצות הוועדה הקודמת, פנה ראש המועצה באינספור מכתבים לשר הפנים ולמנכ"ל המשרד, אולם זכה להתעלמות רועמת. עד היום לא ניתן כל הסבר מדוע הוקמה ועדה גאוגרפית נוספת, מדוע פעילותה בתכיפות זמנים גדולה כל כך, מדוע הוקמה בסמוך לשנת בחירות ברשויות המקומיות ומדוע אנשי משרד הפנים והעומד בראשומתעלמים מהפניות ומהשאלות ומסרבים לפזר את הערפל הכבד.

בעתירה נטען: "לפי מיטב ההערכה, הפגמים המנהליים הרבים במינוי הועדה השנייה, בהענקת סמכויותיה המפורטים בעתירה זו וממילא צירופם כולם יחד, אין יסודם במקריות תמימה או ברצף אקראי של טעויות. הוועדה השנייה הוקמה לבקשתו של מישהו המבקש להוציא את צור יצחק מתחומי המועצה האזורית דרום השרון בכל מחיר. כך נוצרת התחושה כי התוצאה ידועה מראש והועדה היא כסות מוחלטת שהתקבלה זה מכבר וכל תכליתה הוא רצון מקימיה לשנות בכוח השררה, בלי הצדקה ובשל שיקולים זרים את המלצות הוועדה הראשונה.. נראה כי בשל טעמים אלקטוראליים הופעלו מנופי לחץ להקמת הוועדה השנייה ולפעילותה באופן נמרץ כך שבבחירות 2018 תושבי צור יצחק לא יכללו בספר הבוחרים של דרום השרון ....הצטברות המעשים החריגים כמתואר לעיל מעלה חשד כבד כי מאחורי הדברים עומדים שיקולים זרים, פוליטיים ולמותר לציין, גם פסולים".

לפי הנטען, מועצת כוכב יאיר-צור יגאל מתנגדת לאיחוד עם צור יצחק מסיבות מהותיות – מקצועיות שונות ובניהן, הריחוק הפיזי בין שני היישובים, הצפי לגדילתו של צור יצחק שצפוי להיות גדול הרבה יותר מכוכב יאיר, חוסר יכולת כלכלית ותשתיתית של המועצה להכיל יישוב נוסף, צפי להרס סביבתי בלתי הפיך במרחב לגביו מסכימים מלוא הארגונים הירוקים אשר מתנגדים לאיחוד וכמובן הליך חברתי קהילתי  שטרם הסתיים מהאיחוד הקודם של כוכב יאיר עם צור יגאל.

בעתירה מבקשת המועצה מבג"ץ לתת צו ביניים ולמנוע מהוועדה הגאוגרפית של משרד הפנים להמשיך את פעילותה עד למתן פסק דין בעניין.

גיל צח,
0 תגובות