"לא בטוח שנהייה בממשלה כזו"

ועדת הכספים קיימה דיון בנושא 'תקצוב בחסר של החינוך המוכר שאינו רשמי והפטור'. הדיון עסק בטענות כי המוסדות הללו מקופחים באופן חמור, שעה שתקצובם נגזר באחוזים מבסיס התקציב ולא נגזר בדומה למוסדות אחרים משעות לימוד שהולכות וגדלות עם השנים, וכן כי תקציבם רק הולך ונשחק, שעה שהוא אינו צמוד למדד כלשהו ואינו כולל תוספות ולא חלות עליו רפורמות שונות שהוסיפו תקציבים גדולים ליתר מוסדות החינוך בישראל.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) פתח את הדיון בדברי תנחומים למשפחות הנרצחים ואיחולי החלמה לפצוע בפיגוע הבוקר וציין כי זה "מעיד על פעילות רצחנית נגד יהודים בכל מקום באשר הם".

ח"כ גפני תקף את מדיניות תקצוב מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי והפטור: "זהו נושא לא אפסיק לדון בו עד שנכנס למסלול ברור, גם לראשי המוסדות וגם לנו נבחרי הציבור. אם זו ההחלטה של הממשלה - לא לתקצב ילדים יהודים שיגידו את זה, לא בטוח שנהייה בממשלה כזו. במדינת ישראל מי שלומד בתלמוד תורה, מי שלומד במוכר שאינו רשמי מקבל תקציב עלוב שאין לו שום ערך, שהוא מעין נדבה שתורמים למנהלי המוסדות. צריך לזכור שמאחורי התקצוב הזה עומדים תלמידים שלא מקבלים את הצרכים הבסיסים.

"תקצוב שאמור להיות 75 אחוז מתקצוב יתר המוסדות רחוק מאוד מהמציאות הזו. יש שחיקה במהלך כל השנים, שגרמה לכך שיש עוד פחות תקצוב, זה לא כמו בחינוך הרשמי שם יש תקצוב לפי נהלים קבועים והכל מתנהל לפי מדד שעולה בכל שנה. על פי המספרים המוסדות הללו מקבלים 25 אחוזים בלבד מהתקציב שמקבלים כלל המוסדות בישראל, זאת בניגוד להודעות משרד החינוך ולהבטחות כי מוסדות הפטור יקבלו  55 אחוזים, ומוסדות המוכר שאינו רשמי יקבלו 75 אחוזים באופן מלא. אני לא מתכוון להשאיר זאת יותר ליד המקרה, בסופו של התהליך נרצה לדעת כמה מקבל מוסד מוכר שאינו רשמי וכמה מוסד פטור. אנו רוצים לדעת כמה מקבל תלמיד במדינת ישראל" הוסיף יו"ר הוועדה.

רו"ח אביגיל שקוביצקי: "מאז שהתקצוב עבר למשרד החינוך ילדים שקיבלו שניצל מקבלים חצי שניצל בצהרונים. הפטור לא צמוד לערך שעה כל שהוא".

משה שגיא, מנהל מינהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך: "בתקנות מופיע כי התקצוב הוא 55 ו-75 אחוזים, לא מדובר על עלות תקציב אלא על שעות תקן הבסיס, כבר 10 שנים זה אותו בסיס חישוב, מוסדות יודעים מה החישוב של עלות שעה, הם נכנסו ביודעין למצב הזה. השעות הן כ-90 אחוז מהעלות, זהו המוקד המרכזי לפער בין הרשמי לחצי רשמי. לתמרץ את בתי הספר להיות רשמיים זו החלטה של המדינה".

מיכל חורין, יעוץ משפטי, משרד החינוך: "התקצוב שלנו נקבע בתקנות, כתוב 75 אחוז מתוך תקן הבסיס".

ח"כ גפני: "התקנות תוקנו ב-2014, נבקש לחזור למה שהיה קיים קודם לכן. לא משנה מה המשמעות של הפערים הם לא צריכים להיות. אם נקבעו אחוזים שהחינוך הזה צריך לקבל אז הוא צריך לקבל אותו כולל כל הנגזרות ומתוך סך כל התקציב".

ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה): "ניהלתי מוסדות ואני יודע מה הפער העצום בין מה שקיבלנו ומה שהיינו צריכים לשלם. אנחנו דורשים מהמוסדות לשמור על הזכויות ולשלם על מה שצריך למורים אבל בפועל המדינה גדלה, החלו רפורמות והן לא חלות עלינו. אותם מוסדות שמתוקצבים בחסר, הם גם המוסדות שנבדקים על ההתנהלות הכלכלית שלהם, ומפילים אותם. זו חרפה".

ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה): "כל התקצוב החסר הזה הוא בעצם מלחמה בכל המוסדות שרוצים להתנהל אחר. הפערים בתקצוב הבסיס הם בלי פרופורציה ועוד מוספים על כך פערים על פערים בתוספות. רשות המיסים הייתה מקבלת פרשנות כזו לעניין גביית מיסים? היו מפרקים את גוף שהיה מתנהל ככה באופן מידי. באיזו זכות מוסרית הדבר נעשה?!".

ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי): "הפערים היום בלתי נסבלים ומדובר על נפח מאוד גדול מילדי ישראל, האחריות היא גם תקציבית. שרצו למצוא דרך לתקצב את המוסדות הכנסייתיים מצאו דרך לעשות את זה, אם המצב עקום אז יש לתקן אותו. בעניין הזה נאמרו פה דברים חד משמעיים בנוגע לתקצוב הכנסייתי שזה נועד לחסר של קיצוצים ובבג"ץ באותו נושא אנחנו שומעים משהו אחר ב- 180 מעלות. אם מסרו לנו נימוקים לא אמתיים אז הכסף הזה צריך לחזור".

ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס): "שאלנו את נציגי האוצר לגבי נושא זה ועד היום התשובות לא הגיעו. אולי הפתרון אצל בעלי המוסדות, אולי אם אתם תצאו לשביתה, כמו שהנוצרים עשו אז אולי זה הפתרון".

ציון גז, תלמוד תורה רוממה: "הכל מתנהל לפי השקפה. בחינוך המיוחד אמור להיות שיווין בין כל סוגי החינוך, יש לנו 5 כיתות חינוך מיוחד ועדיין גילינו לפני שנתיים פערים ורק לאחר שפנינו לבית המשפט קיבלנו תשלום על פערים של 7 שנים".

יעקב קפלן, מוסד לבנות, בית"ר עילית: "אם מדינת ישראל מתיימרת לתת חופש ביטוי ואפשרות לחינוך מתוך תפיסות אחרות, אז כולם מבינים שבתקציב של 40 אחוזים לא ניתן לחנך בלי לפגוע בתלמידים".

גלעד מתנה, תלמוד תורה קריית ארבע: "אצלנו אין בית ספר אחר שניתן להגיע אליו, ילדים משתרכים בטרמפים כאשר לידם ילד עולה לרכב ממוגן למוסדות האחרים".

ח"כ גפני סיכם את הדיון: "המצב הזה לא ימשך בשום צורה, ואם הוא ימשך אז נעצור דברים אחרים. לא ייתכן שחלק יסבלו וחלק ייהנו מהטבות ורפורמות. אבקש שיכינו לי את שינוי התקנות על מנת שנחזור למצב שנקבע ב-2012, אז התקציב נשען על כלל התקצוב וכל נגזרותיו. אעביר את התקנות לשר החינוך ואדרוש ממנו לתקנם. לצד כך אבקש להעביר לשר החינוך את יתר הנקודות שעלו מהשטח. כן נבקש תשובה לגבי שאלתם של סמוטריץ' ומלכיאלי".

שירי דנון,
0 תגובות