בלוף גיוס החרדים

בלוף גיוס החרדים. 

ההודעות על מספרי גיוס החרדים כבר יצאו מהמסגרת של בלוף חביב שמסייע להגביר אהבת ישראל. הדברים נדמים כפרשת הונאה חמורה שחושפת נורמות מבהילות של חוסר אמינות והטעיית הגורמים הבכירים בצה''ל ובמשרד הביטחון כולל הטעיית שר הביטחון עצמו וממילא הטעיית מקבלי ההחלטות והציבור הרחב. בעיקר מדובר בהטעיה לא הגונה של המשפחות הישראליות השולחות את ילדיהן לשרת ומוטעות לחשוב כאילו יש תהליך שוויון בנטל. 

על פי מסמך בחתימת שר הביטחון:

סה"כ מגוייסים חרדים בשנת 2016: 2850

א מסלולי הצעירים (נצח יהודה, תומר, ח''צ, קרן ישראל) - 1307 חיילים חרדים
ב מסלולי הגיוס למבוגרים (שח''ר, עתודה ואקדמיזציה) - 805 חיילים חרדים
ג לכלל צה''ל (מסגרות לא חרדיות) – 609 חיילים חרדים.
ד מסלולי ישיבת דרך חיים- 609 חיילים חרדים

את ההטעייה שבסעיפים א, ב כבר הסברתי מספיק פעמים, אבל סעיפים ג,ד מנפחים את המספרים בעוד 1200 חיילים חרדים כביכול וזה חמור (גם עם ההונאה לא מצליחים לעמוד ביעד שהוצב לשנה זו: 3200). 

מבקש את עזרת הציבור באיתור 609 חיילים חרדים שהתגייסו ב-2016 במסלולי ישיבת דרך חיים???? 609? חרדים? ב-2016? מה הבלוף הפעם?

אבישי בן חיים,
0 תגובות