"מובן מאליו בכל דמוקרטיה יציבה בעולם"

חבר כנסת מיקי רוזנטל מהמחנה הציוני אומר שפסיקת בג"צ בעניין ההפגנות בפתח תקווה אינה תקדים דרמטי או שינוי סדרי עולם. להפך, הוא אומר שמדובר במובן מאליו בכל דמוקרטיה יציבה בעולם.

רוזנטל אומר: "הזכות להפגין היא זכות יסוד דמוקרטית שאין ואסור שיהיה עליה עוררין. לאחר תקופה ארוכה כל כך של שלטון משחית המבקש לרמוס כל נורמה של טוהר מידות בישראל, נראה ששכחנו - ביקורת, הפגנה וחופש הביטוי הם נשמת אפה של הדמוקרטיה והם אינטרס של הציבור, וכן- גם אינטרס של השלטון. (אם מדובר בממשלה הגונה כמובן)".

רוזנטל אומר שהעובדה ששרת המשפטים שקד פנתה למפכ"ל על מנת להגביל את ההפגנות, העובדה שהמפכ"ל נענה לבקשתה והעובדה שהיועמ"ש לא שם לזה סוף מזמן - היא תעודת עניות מבישה.

הוא אומר: "כשהנורמות כשלו, אין מנוס מלחוקק את המובן מאליו – הפגנה בנושא שחיתות, מחאה נגד נציגי ציבור ומוסדות המדינה שבגדו באמון הציבור וחדלו מלשרתו לא צריכה לקבל אישור מאותם מוסדות שלטון על מנת לצאת לרחובות".

עדי נוי,
0 תגובות