הצעת החוק המסוכנת

נולדה הצעת החוק המסוכנת והכי לא חוקתית שקראתי בשנים האחרונות, ההצעה מקודמת בימים אלו בדהרה עיוורת קדימה אל תהום משפטית נוספת:

הצעת החוק החדש קובעת כי איש ואישה שיסרבו ליתן גט גירושין לבן הזוג יהפכו מטרה למסע רדיפה פומבי.כך ממש!

לא יתכן שגבר או אישה יסרבו לתת לבן הזוג גט! מה פתאום אדם אחד יכלא את רעהו בניגוד לרצונו? 

אז מה הפתרון ההגיוני? להתיר את המשך הכליאה ולרדוף את הכולא? או לאסור כליאה זו מלכתחילה?

במקום שהמחוקק יאסור כליאת בן זוג במערכת יחסים שאינו רוצה בה, החליט המחוקק להמשיך לאפשר זאת !
אז איך יאלצו אדם לשחרר מכלאו את בו זוגו המשתוקק להפרד?

יבצעו לסרבן/נית מסע שיימינג פומבי! תיכף כבר יקומו משרדי פרסום המתמחים במסעות שימינג שיפגעו באלפי ילדים משותפים.

המחוקקים שלנו באמת לא חשבו כיצד יפגע החוק בפרטיות הילדים? בזכות לפרטיות בת/בן הזוג?

וכי ממה נפשך? הרי חוקי המדינה אוסרים בתכלית האיסור ובאופן גורף פרסום פרטים העלולים לזהות קטין כבן משפחה של אדם אלים או שנפל פגם במוסריותו.

חוקי בסיס אלו גם אוסרים פרסום כל פרט מהליכים בבתי משפט למשפחה ובתי הדין - הפרטיות של נפגעי אותן עבירות אלימות במשפחה חשובה יותר מכל הלכה דתית.

למרות החוק המפורש והמצויין הזה השומר הרמטית על זכות לפרטיות של בני משפחות שקורה בהן דבר שראוי לצנעת הפרט- באים חברי כנסת הזויים ואומרים:

לא! אנחנו נעניש עכשיו את הילדים האישה הסבים הדודים וכל השבט המשפחתי בעונש קולקטיבי:

נבייש פומבית את הבעל / האישה סרבן הגט. נעשה להם ״צייד מכשפות״ נקים מאגר פרטיהם המזהים נביא לפיטוריהם נרדוף אותם מפה עד ארצות נכר.

האמנם?
מה עוד תעוללו לילדים ישראל?

הרי הדבר הנכון היחיד לעשותו במצב דברים משפטי זה בו אדם יכול לכלוא את רעהו בניגוד לרצונו במערכת יחסים שאינו רוצה בה צריכה פשוט להתבטל.

יש לחוקק תיקון קטן בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הקובע כי איש ואישה המבקשים לסיים את נישואיהם יוכלו להשתחרר מהם בתוך 30 יום מהגשת הבקשה.
זה הכל. 
שום חוק דתי לא אמור לעצב את חיינו כבני אדם בשנת 2017.

רוני אלוני סדובניק,
0 תגובות