מתגעגע לראובן שמרלינג

השנה קשה לי לקיים את מצוות "ושמחת בחגך" בהידור.

הכאב והגעגועים לשכני וחברי היקר ראובן שמרלינג לא מרפים ממני, שקולו מתפילת יום כיפור בה חיזן במוסף עדיין מהדהד באוזני.

ימי חול המועד אסרו עלינו להספידו בהלווייתו הספד מלא שיבטא את מלוא צערנו, אבל אשתף בחלק מהדברים שנשאתי:

"איש אדיר, אציל, בעל ערכים ואידיאליסט, שלבו רחב כפתחו של עולם. 
טוב לב, איש חסד ונתינה. 
מי לא אהב אותו? בקולו הנפלא ובניגוניו שמגיעים מגן עדן, הצליח להרים את הקהילה. 
צריך שעות על גבי שעות כדי לספר על אפס קצהו של האיש הנפלא הזה. 
אנחנו פונים מכאן בקריאה לממלכתנו, לא יכול להיות שבמרכז של המדינה שלנו דם יהודי יהיה הפקר. אנחנו פונים לכוחות הביטחון: עד כאן. לא יותר".

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

ניסן סלומיאנסקי,
0 תגובות