"זה לא מקרה. זו מדיניות"

ראש הממשלה מתכוון לסגת מכוונתו למנות את עפרה ברכה לנציבת שירות המדינה, מינוי מעורר תמיהה כשלעצמו.

ח"כ עפר שלח מיש עתיד בביקורת על ראש הממשלה: הוא אומר שעוד מעט חצי שנה שהתפקיד החיוני הזה, שומר הסף של עובדי המדינה, אינו מאוייש. 

שלח אומר שכמעט שנתיים שאין ראש קבוע למל״ל: אחרי שנה וחצי של ממלא מקום, מאיר בן שבת מונה לחצי שנה, מין מינוי על תנאי שכזה. מתאם לעניין השבויים והנעדרים גם אין.

הוא אומר: "זה לא מקרה. זו מדיניות (זוכרים חצי שנה בלי נגיד לבנק ישראל?) זה ראש ממשלה שמזלזל בגלוי בתפקידים הכי חשובים בשירות המדינה, בעודו מקונן על זה שאין לו אפשרות למנות עוד אנשים לג׳ובים. זה איש שפשוט לא איכפת לו, והוא מבזה ומחליש כל מנגנון שבאחריותו. ואולי זאת בעצם הכוונה?".

אורי רבינוביץ,
0 תגובות