שופץ בית העלמין מורשה

הושלם שיפוץ בית העלמין מורשה ברמת השרון בהשקעה של מיליוני שקלים.

הפרויקט אושר על ידי ראש העיר אבי גרובר ויצא לדרך רק לאחר בחירתו לראשות העיר.

אבי גרובר אומר: "בכל פעם שביקרתי בבית העלמין במורשה הזדעזעתי מהעזובה ומההזנחה של המקום שנים על שנים. לא יכולתי להשלים עם מצב בית העלמין. עכשיו אנחנו ממשיכים לפרויקט הרחבת בית העלמין, כולל הקצאת חלקה לקבורה אזרחית".

כפיר ענבי,
0 תגובות