שימוע לחברות הדלק לבחינת מרווח השיווק

ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ומשרד האנרגיה הפיצה לחברות הדלק לקראת שימוע, את הדו"ח המעודכן שהוכן בנושא מרווח השיווק.

מהדוח עולה כי מרווח השיווק צפוי לרדת בכ- 8 אגורות ועמלת התדלוק בשירות עצמי תרד גם היא ותעמוד על 16 אגורות. במשרד האנרגיה מזכירים כי כל ירידה באגורה במחיר הבנזין משמעותה חיסכון של כ- 28 מיליוני שקלים לשנה לציבור הנהגים.

סל הוצאות השיווק (מרווח השיווק) מורכב מכלל עלויות האספקה בהן נושאות חברות הדלק מבית הזיקוק ועד לרכב המתודלק. וכוללות עלויות כמו שכר, פחת, דמי שכירות,  אחזקת התחנות הובלות הנהלה וכלליות ועוד.

השימוע הופץ היום לאחר תהליך ארוך של בדיקות כלכליות. בשנה האחרונה ערך מינהל הדלק במשרד האנרגיה בחינה של מאפייני השוק ממנה עלה כי רמת התחרותיות במשק עדיין נמוכה מהמצופה והוחלט להתקדם לבדיקת מרכיבי העלות של מרווח השיווק.

בין השאר עלה מהבדיקה כי היקף המכירות  השנתי של בנזין  עלה בשיעור של   15% ביחס לבדיקה הקודמת (2011). כמו כן תהליכי התייעלות  שבוצעו בחברות הדלק שהובילו להפחתת עלויות במרכיבי  השכירות, השכר ועוד בהשוואה להוצאות שנמדדו בבדיקה הקודמת. לפיכך הוחלט במסגרת טיוטת הדוח להציג מרווח אשר הינו נמוך ב 8 אגורות מהמרווח הקיים .

במסגרת השימוע מקבלת כל חברה את פירוט החישובים הרלוונטיים אליה ולאחר קבלת ההתייחסויות תתכנס ועדת המחירים המשותפת, תגבש המלצותיה ותעבירם להחלטת השרים.

להלן הרכב  מחיר בנזין 95 בתחנה כיום ובהתאם להמלצת ועדת המחירים:

​​מרכיב מבנה מחיר ליום 1.10.2017​ המלצות ועדת המחיים במחירי 10.2017​
​ש"ח לליטר
מחיר בשער בית זיקוק​ ​1.55 1.55​
​תוסף ודלק ​0.01 0.01
​סל הוצאות שיווק 0.60 0.52
​בלו 3.02 3.02
​מע"מ ​0.88 ​0.87
​סה"כ מחיר בשירות עצמי 6.06​ ​5.97
​תוספת בעד שירות מלא (כולל מע"מ) ​0.20 ​0.16
​סה" מחיר בשירות מלא ​6.26 ​6.13

 

יש לציין כי בנזין 95 בתחנה מפוקח  מזה שנים לפי פרק ה' לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי), מחיר הבנזין כיום כולל מספר מרכיבים:

  1. עלות המוצר (CIF LAVERA) - עלות המוצר בשער בית זיקוק מחושב על בסיס ציטוטי מחירים בינלאומיים של עסקאות שנעשו באגן הים התיכון בסיס CIF  (נתוני פלאטס). מחיר הציטוט מתורגם לש"ח לפי שע"ח המחאות מכירה המתפרסם ע"י בנק לאומי.
  2.  תוספות לשער בז"ן - התוספות כוללות עלות תוסף ודלף.
  3. מרווח השיווק - מרווח השיווק כולל את עלויות ההספקה של חברות הדלק משער בית זיקוק ועד לצרכן הסופי בתחנה.
  4. מיסים - בלו על הדלק ומע"מ.
  5. במחיר בשרות מלא- תוספת בעד שרות מלא.
שי אופירי,
0 תגובות