תקיפה גזענית של שני נוסעים ממוצא אפריקני

המרכז הרפורמי לדת ומדינה דורש מחברת דן לערוך בירור עם נהג אוטובוס על אירוע גזעני 

כך נכתב בפניית המרכז: ביום 28.9.2017 פורסם ברשתות החברתיות סרטון שצולם באוטובוס של חברת דן (קו 9) בבאר שבע ובו תיעוד של תקיפה גזענית מזעזעת שחוו שני נוסעים - איש ואישה ממוצא אפריקני, בני קהילת העבריים, מידי נוסעת אחרת.

בהמשך לתגובת דן ב"ש לאירוע לפיה: "נהגי האוטובוס תפקידם לנהוג ולהוביל את הנוסעים בבטחה ליעדם. הם מתערבים רק במקרה של סכנה ממשית לאלימות פיזית", פנינו לחברת דן ועמדנו על כך שתגובה זו אינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין.

בפנייה נכתב:

* ייערך בירור ביחס למקרה נשוא הפנייה עם נהג האוטובוס ויובהר לו כי הוא פעל בניגוד לדין.

* יופצו בקרב הנהגים באופן מיידי הנחיות הקובעות באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי במקרה שבו נהג מבחין בנוסע שהתנהגותו עשויה לגרום נזק או אי-נוחות בלתי-סבירה לכל נוסע אחר, ובפרט כשמדובר בהתנהגות פוגענית על רקע גזעני, חובה עליו להתערב ללא כל שיהוי לטובת הנוסעים הנפגעים, לדרוש כי ההתנהלות הפוגענית תיפסק לאלתר, להבהיר לנוסעים המטרידים כי הטרדת נוסעים אחרים הינה עבירה פלילית וכי בסמכותו להוציא את הנוסעים המטרידים מהאוטובוס ואף להסיע את האוטובוס לתחנת המשטרה הקרובה.

* תופעל בקרה על מנת לוודא כי נהגים פועלים בהתאם לדרישות הדין ויינקטו צעדים כנגד נהגים שאינם פועלים כנדרש".

 

משה יוסף,
0 תגובות