תחקיר על השחיטה הכשרה

בשבועות הקרובים צפוי להתפרסם תחקיר על השחיטה הכשרה. תיעוד מפחיד מבית מטבחיים בחיפה. אפשר להניח שמדובר במראות מזעזעים ואני מודיע מראש שאדחה כל הסבר כמו ״הדרך הכי הומנית להרוג היא השחיטה כשרה״ חירטוט. ולא. אני לא טבעוני ואפילו מוכן לדקלם -כשירות לציבור - את הפסוק הידוע ״זובחי אדם עגלים ישקון״ כהתייחסות מבטלת לפעילי צער בעלי חיים, אבל אני לא מוכן לסבול חירטוטים. אין שום דבר הומני בהריגה. כשרה ככל שתהיה.

דב אייכלר,
0 תגובות