"שלום מחייב הכרה בישראל"

במסגרת חוג התנ"ך שקיים ראש הממשלה בביתו, הוא התיחס לתהליך השלום: "שלום מחייב הכרה במדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. אנחנו לא מעוניינים בפיוס מדומה שבו הפלגים הפלסטיניים מתפייסים אחד עם השני על חשבון הקיום שלנו.

ועל כן אנחנו מצפים לראות שלושה דברים: אחד - הכרה במדינת ישראל; שניים - פירוק הזרוע הצבאית של החמאס; ושלוש - ניתוק הקשר עם איראן, שקוראת להשמדתנו. אלה דברים בסיסיים, ואנחנו עומדים עליהם".

אורי רבינוביץ,
0 תגובות