"הסדר עוסקים גדולים"

"הסדר עוסקים גדולים"- עסקאות עם הרשות הפלשתינאית/

ביום 14.09.17 פורסם תיקון לתקנות מס ערך מוסף בעניין הסדר "עוסקים גדולים ".

מטרתו של ההסדר היא להקל על הסחר בין עוסקים ישראלים המוכרים או נותנים שירותים בתדירות גבוהה ובהיקפים גדולים לרש"פ .

כידוע על פי המצב הקיים עוסק ישראלי המוכר או נותן שירות לעוסק ,מלכ"ר או מוסד כספי מהרש"פ נדרש להוציא חשבונית מס התחשבנות (חשבונית I ידנית ) המונפקת ע"י בית דפוס המאושר ע"י רשות המסים.

עוסקים שיכללו בתוך ההסדר יוכלו להוציא חשבוניות מס רגילות ולא חשבוניות I המונפקות ע"י בית הדפוס כאמור.

טל מאירי,
0 תגובות