הדו״ח החמור שפרסם מבקר המדינה

הדו״ח החמור שפרסם מבקר המדינה על הטיפול של המדינה בקשישים, לא הפתיע. הביקורת הקשה קובעת שהמדינה זנחה את משפחות הקשישים והותירו אותם להתמודד לבד עם הנטל הכבד הכרוך בטיפול בקשישים סיעודיים.

הלקויות הרבות מפורטות בדו״ח; הביטוח הלאומי שלא מקצה יותר שעות לטיפול בקשישים, גמלת הסיעוד שלא מכסה את כלל ההוצאה על הטיפול ולא מאפשרת לקשישים חסרי משאבים כלכליים להמשיך לגור בקהילה, חוסר הפיקוח ההולם על הכשרת המטפלות ועל עבודתן, שכר נמוך, מחסור במתווה חדש להרחבת שירותי הסיעוד, וחוקסיעוד ממלכתי.

במרץ האחרון פורסם דו״ח ארגון המדינות המפותחות על פיו, קשישים סיעודיים בישראל מקבלים תמיכה ממשלתית פחותה באופן משמעותי משאר מדינות ה-OECD. 

על פי הנתונים, ישראל היא בין המדינות שלא מעניקות כלל סיוע לקשישים עם צרכים נמוכים במסגרת הקהילה, קשישים סיעודיים ברמת תלות בינונית זוכים בישראל לכיסוי ציבורי בהיקף המספק כ-45% מצרכיהם – נתון הנחשב גם הוא בין הנמוכים במדינות המפותחות, וקשישים ברמת תלות גבוהה זוכים לתמיכה בשיעור זהה, שנחשב אף הוא לנמוך ממרבית המדינות ב-OECD. 

ממשלות ישראל פגעו במדיניות הרווחה והזניחו את הקשישים, את הנכים, ואת האוכלוסיות הנזקקות ביותר בישראל. הכתב עמית סגל צייץ שהבוקר סירבו השרים ליצמן, בנט ודרעי, לקיצוץ רוחבי שיאפשר את העלאת קצבאות הנכים. זו פרצופה של הממשלה; אותם שרים שלפני שנה, אישרו קיצוץ רוחבי של כמיליארד ש"ח למען עמונה, המוסדות החרדים וסגירת התאגיד. סדר עדיפויות "לאומי".

מיכל רוזין,
0 תגובות