מתעתדים לשהות במלונות בצפון קפריסין?

דובר משרד החוץ מפנה לנוסח ההמלצה למטייל כפי שפורסם ביום 9.2.2017 ועודכן ביום 19.9.17 וב-30.9.17, באשר לכניסה כמו גם לשהות במלונות מסויימים,בצפון קפריסין.

ההמלצה מפנה להודעת ממשלת קפריסין. הנחיות אלה,שרירות וקיימות.

בהמלצה נכתב אזהרה בדבר שימוש בנמלים ונמלי תעופה בחלק הצפוני של קפריסין. על פי הודעת השלטונות הקפריסאים, מטיילים המגיעים לרפובליקה של קפריסין יכולים להיכנס ולצאת ממנה אך ורק דרך נקודות המעבר המוכרזות ע"י ממשלת קפריסין: נמלי התעופה בלרנקה בפאפוס ונמלי הים בלרנקה, לימסול, לטסי, ופאפוס.

כל אדם אשר נכנס דרך צפון קפריסין, אם משדה התעופה או מנמל ימי, ויעבור לקפריסין היוונית יקבל מידית חותמת שחורה בדרכונו, לא יוכל להיכנס יותר לקפריסין היוונית לתקופה של 10 שנים, ומסתכן בעונשים הקבועים בחוק ובכלל זה מאסר עד 12 חודשים ו/או קנס.

בנוסף על כך, משרד החוץ של קפריסין מזהיר כי שהות במלונות בצפון קפריסין על פי הרשימה המצ"ב עלולה להביא למצב בו כניסתם לקפריסין של תיירים תמנע, וממליץ להימנע משהות במלונות אלו".

כעת במשרד החוץ אומרים שהתקבלו בירושלים הבהרות לפיהן ההקפאה ביישום ההנחיות לגבי נוסעים המגיעים לקפריסין ומתעתדים לשהות במלונות בצפון קפריסין תקפה בשבועיים הקרובים.

יעל צור,
0 תגובות