פרופ' מנואל טרכטנברג פורש מהכנסת

ח"כ פרופ' מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני) הודיע על פרישתו מהחיים הפוליטיים וחזרתו לעשייה אקדמית.

פרופ' טרכטנברג היה יו"ר המועצה להשכלה גבוהה ועמד בראש ןועד טרכטנברג לאחר המחאה החברתית בשמת 2011.

את מקומו ימלא סלח סעד, נציג המגזר הדרוזי שממוקם במקום ה26 של המחנה הציוני.

שגית לוי,
0 תגובות