הליך לא תקין בהסוכנות היהודית?

שוב הליך שמריח לא טוב בקרקע בבעלות הסוכנות היהודית?

בחודש מאי השנה פורסם דו"ח ביקורת המדינה לשנת 2016 שכלל פרק מיוחד העוסק בפגמים בסדרי החכרת קרקע למוסדות ציבור למטרות ציבוריות. במרכז הפרק נמצא הליך האישור של שינוי ייעוד ומטרת החכירה של קרקע בקריית שמונה – עליה ממוקם מרכז קליטה לעולים חדשים – לדירות מגורים פרטיים. מבקר המדינה קבע כי האישור לשינוי ייעוד הקרקע ניתן בחוסר סמכות על ידי הנהלת מחוז צפון דאז ברשות למקרקעי ישראל ובניגוד להחלטת מועצת מקרקעי ישראל.

אותנו זה לא מפתיע לאחר הממצאים מסמרי השיער שגילינו בכל הנוגע להתנהלות עם הקרקע של הסוכנות היהודית במבשרת ציון. כזכור, לפני קצת יותר משלוש שנים התפרסם כי הסוכנות מתכוונת לפנות את מרכז הקליטה של עולי אתיופיה במבשרת, כדי שקופת הפנסיה של עובדי הסוכנות תוכל למכור את הקרקע ליזם נדל"ן במחיר מדהים של 250 מיליון ₪. עתרנו על כך לבג"ץ ובעקבות העתירה שלנו התגלה כי העברת הקרקע אכן נעשתה בהליך לא תקין, רצוף פגמים חמורים וכל הנושא נמצא כיום במשא ומתן בין המדינה לבין קופת הפנסיה.

אולי כדאי שנתחיל לבדוק את התנהלותן של הרשות והסוכנות עם קרקע שייעודה ציבורית? אולי בכלל מדובר בשיטת "מצליח" שמתגבשת פעם אחר פעם על גבם של אוכלוסיית העולים? יש רק בעיה אחת – לא הסוכנות ולא הקופה שקופות לציבור ולמרות שהסוכנות מקבלת סכומי עתק מהכיס של כולנו, היא ממשיכה לסרב לביקורת של מבקר המדינה, ממש כך.

שלחנו בקשת חופש מידע לרשות מקרקעי ישראל ודרשנו לקבל לידינו את כלל החומרים (מסמכים, דו"חות, פרוטוקולים, חוזי החכירה) שהועברו בין הרשות למקרקעי ישראל לבין הסוכנות היהודית או כל גורם אחר אשר חכר את המקרקעין עליו נמצא מרכז הקליטה וכן את כלל החומרים הנוגעים להליך קבלת ההחלטה לאשר את העברת הזכויות על הקרקע.

ברצוננו להדגיש – הממצאים רק מחזקים אותנו להמשיך ולבדוק בציציות כל התנהלות שנראית לנו בלתי תקינה. שיטת "מצליח" לא תצליח פה.

התנועה לאיכות השלטון,
0 תגובות