כיבוי שריפות, חקירות פליליות, קנסות ואכיפה

שריפת הפסולת בשטחים הפתוחים מהווה מכת מדינה, כאשר מקור המפגע בהשלכה ושריפת פסולת בשטחים פתוחים ובשטחים חקלאיים, הגורמת לזיהום אוויר ומטרדי ריח לאוכלוסייה.

המשרד להגנת הסביבה החל בשבוע שעבר בפעילות ממוקדת שתימשך בשבועות הקרובים לפיקוח ואכיפה במרחב השרון והמשולש הדרומי, לרבות סיורי פיקוח, שימוש באמצעי חישה, ביצוע תצפיות, ואיסוף ראיות להמשך אכיפה מנהלית ופלילית כנגד מעורבים ביצירת המפגעים.

במבצע – שזכה לשם "רוחות של סתיו" - משתתפים גורמי פיקוח ואכיפה רבים, ובהם מפקחי המשטרה הירוקה, צוותי מחוז מרכז של המשרד להגנת הסביבה, שוטרי משטרת ישראל, פקחי יחידות סביבתיות ופקחי רשות הטבע והגנים. כמו כן, פעולות האכיפה מתבצעות במקביל לכיבוי השריפות המאותרות על-ידי כוחות כיבוי והצלה (כב"ה).

בשבוע הראשון לפעילות כובו 14 שריפות בזמן אמת באזורי התעשייה בקלנסוואה, צפון טירה וטייבה (בסמוך לצור יצחק). בחלק מהמקרים תיפתח אכיפה מנהלית ובמקרים הרלוונטיים ייפתחו תיקי חקירה כנגד המעורבים לאחר שנאספו ראיות לקראת אכיפה פלילית. כמו כן, בוצעה פעילות עם רחפנים שאף היא הביאה לאכיפה מנהלית.

הצוותים מדווחים מהשטח כי ישנה מגמה של ירידה משמעותית וניכרת הפחתה בכמויות השריפות והיקפן. יצוין, כי למרות שהפעילות ממוקדת בנושאי השריפות, צוותי האכיפה במקום פועלים גם לטיפול אכיפתי במגוון עבירות סביבתיות, בהן השלכת פסולת והזרמת שפכים.

לאור החשיבות שהמשרד להגנת הסביבה רואה במניעת השריפות באזור השרון, הוא מוביל תוכנית פעולה ממוקדת למניעה וצמצום מפגעי שריפות פסולת באזור השרון. התוכנית כוללת טיפול ממוקד באתרים קבועים; חיזוק מערך הפיקוח הקיים וגיוס כוח אדם ייעודי; פינוי מצבורי פסולת לפני שריפה וכן שיתוף הציבור.

בנוסף לפעילות האזורית בשרון ובמשולש הדרומי, המשרד מקדם בימים אלה תוכנית לאומית למניעה, טיפול ואכיפה של מפגעי שריפות בשטחים פתוחים ותוכנית למיגור תופעת הזיהום חוצה הגבולות - מתוך הבנה כי רק פעילות נמרצת ומלאה שתטפל בכלל מקורות הזיהום והמפגעים, תביא לשיפור משמעותי במצב הסביבתי. בנוסף, בוחן המשרד שינוי כלים חקיקתיים ואכיפתיים לנושא השריפות בשטחים פתוחים בשטחי ישראל בכלל.

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "תופעת השריפות בשטחים פתוחים היא פסולה ואנו נלחמים בה בכל הכוח. מדובר במטרד שפוגע בבריאות התושבים והמבצע הנוכחי הוא הוכחה שניתן לשנות את המציאות הזו ולהביא להפחתה משמעותית בהיקף התופעה. התכנית הלאומית שמקודמת בימים אלה תתמקד במניעה, טיפול ואכיפה בכל הקשור לשריפות בשטחים הפתוחים."

ישראל דנציגר, המנכ"ל להגנת הסביבה: "לאור ריבוי השריפות בשטחים הפתוחים ופגיעה בתושבים, פתחנו במבצע ממוקד ומידי בנוסף להסדרה ותוכנית לאומית. הדרך ארוכה והעבודה רבה אך לא נפסיק לפעול בנחישות למען בריאות ואיכות חיי תושבי מדינת ישראל."

 

שי טלמור,
0 תגובות