'מדריכי מוגנות' בבית הספר

המשרד לביטחון הפנים משלב 'מדריכי מוגנות' בבית הספר, אשר מסייעים להתמודד עם אלימות והתנהגויות אנטי-חברתיות.

תפקיד מדריך המוגנות הוא להוות דמות בוגרת ותומכת אשר מסייעת בהתלבטויות התלמידים, מעצימה את סמכות המורים ומסייעת בשמירה על הסדר החברתי בבית הספר.
המדריך מסייע ב"הרגעת הרוחות" ובנקיטת צעדים למניעת הסלמה לפני ובזמן אירוע אלים.

המדריך פועל גם מחוץ לכותלי בית הספר: איתור בעיות חברתיות/משפחתיות המשפיעות על התלמידים, המדריך משמש כמעין "אח בוגר" שמאתר נערים ושומע למצוקותיהם האישיות.

יוני נעימי,
0 תגובות