בקשה פשוטה - דין שווה!!

נחשף כי משטרת ישראל וחוד החנית שלה, יחידת לה״ב 433, פשטו על בנק לאומי לישראל בע"מ בגין חשד כי הבנק שילם ״כופר״ של 400,000,000$!!!

בכך שנטל חלק במנגנון משומן ומתוחכם שהלבין הון, רימה, זייף וטישטש ללקוחותיו את ״הכסף השחור".

הנה לנו תאגיד בנקאי שפעל כארגון פשיעה- ארגון פשיעה כלכלי בנקאי וזאת מתוך אותם אינטרס של תאוות בצע תאגידית!

אפשר לומר אף שבגדה באינטרס המדינה, כמי שמחזיקה בחלק נכבד ממניותיו!

במקרה הזה, לצערי הרב אין לנו כאן את הגדרת הלכאורה.

בקצרה יש לנו רק יש לנו בקשה אחת:

כמו שהמדינה מתנהלת מול הקבלנים הקטנים, מעצרים, הקפאת חשבונות, החרמת רכוש והגבלות נוספות, הבה נחיל דין שווה גם על הבנק.

אל נא לנו לחשוש מגודלו, מיכולותיו, מההשפעות על המשק - יש שיקראו לזה "טובת הציבור".

הרי שמכל אלו המדינה מתעלמת כליל מול שאר הקבלנים הקבלנים הקטנים שבהליכי חקירה מוקדמים "זוכים לכל מכל" כל האמצעים אשר עומדים ברשות משטרת ישראל ויחידותיה המובחרות, מטילים סנקציות קשות ומכופלת שלרוב מביאות לקריסה כלכלית, כל זאת ובטרם הוכחה אשמתם!

בקשה פשוטה - דין שווה!! 

תאגיד ומנהליו שווים בדין לעצמאים ולחברות הקטנות.

מצופה כי המדינה תפעל באותה עוצמה, זאת למען חיזוק אמון הציבור במערכת אכיפת החוק. 

שיווין במדינה דמוקרטית - חוק אחד לכל אחד. 

למען ההרתעה - יראו וירעו, למען ביסוס הכלכלה והכי חשוב בשם החוק שמטיל דין שווה.

חסיד ושות' • משרד עורכי דין,
0 תגובות