ברחוב בלפור עוברים על החוק?

כשמדובר במעון ראש הממשלה – מותר לצפצף על חוקי התכנון והבנייה ולצאת מזה בשלום?

לפני מספר חודשים פרסמנו כי בצמוד למעון ראש הממשלה ברחוב בלפור שבירושלים, בנו מבנה פלדה ענק בלי היתר בנייה ובניגוד לחוק, שחוסם לחלוטין את המעבר ברחוב (גם להולכי רגל!). דיירי הרחוב לא ידעו מראש על הבנייה המתוכננת, מה שהוסיף ועודנו מוסיף על הקושי שלהם לנהל אורח חיים תקין. במקום לבקש היתר בנייה מראש ובזמן, כפי שמצופה מכל אזרח בישראל, אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה התבסס על אישור – בלתי חוקי! – שקיבל ממהנדס העיר ירושלים ורק אחרי שהבנייה הסתיימה, הגיש לוועדה למתקנים ביטחוניים בקשה לקבלת היתר בנייה בדיעבד.

לפני כשבוע הוועדה לעיל קיימה דיון בנושא ובדיון התברר שכבר לפני יותר מ-10 שנים התעורר צורך בבניית "מבנה הסתרה" ליד מעון ראש הממשלה. מדוע אם כן, לא ניצלו את כל הזמן הזה ולא טרחו להגיש בקשה להיתר בנייה בהליך מסודר ותקין? החוק נועד למנוע את התקריות האלו בדיוק – בנייה לא מבוקרת, בפרט על ידי רשויות שלטוניות שאמורות לציית לחוק ולשמש דוגמה לאזרחים.

בנוסף, נודע לנו במקרה, שהוועדה עתידה לערוך סיור ביום ראשון הקרוב, באתר בו נבנה המבנה המדובר. מתברר, שנציגי משרד ראש הממשלה (שהגישו את הבקשה להיתר) צפויים לנכוח בשטח בעת הסיור, ואילו המתנגדים לא זומנו אליו. מיותר לציין שהדבר עלול להשפיע על ההחלטה לטובת מגישי הבקשה, מכיוון שמראש הסיור מתקיים במעמד צד אחד ופוגע בזכות הטיעון של הצד השני, המתנגד.

פנינו לוועדה למתקנים ביטחוניים ודרשנו הבהרה מיידית בעניין.

התנועה לאיכות השלטון,
0 תגובות