"ארבעה וחצי חודשים של קורסי הכשרה לא מספיקים"

מדו"ח של משרד הבריאות מינואר 2017 עולה כי למרות הירידה בשנים האחרונות בשיעורי האובדנות בקרב יוצאי אתיופיה, השיעורים הגבוהים של אשפוזים פסיכיאטריים והתאבדויות מצביעים על צורך בשיפור ובהתאמה תרבותית של שירותי בריאות הנפש עבור עולים יוצאי אתיופיה. נציגי המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה אמרו בוועדה כי השיעורים הגבוהים של אשפוזים פסיכיאטריים והתאבדויות מצביעים על צורך בשיפור ובהתאמה תרבותית של שירותי בריאות בכלל ושירות בריאות הנפש בפרט.

פרופ' איתמר גראוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות אמר כי הוא מקבל את ההמלצה לקיים סקר שייתן תמונת מצב יותר טובה בנושא בריאות הנפש בקרב יוצאי אתיופיה וכי בכוונת משרד הבריאות ליישם זאת.

ד"ר שושי גולדברג, מנהלת מנהל הסיעוד במשרד הבריאות: "הכשרת האחיות היא מבורכת וחשובה, זה פרויקט נפלא שמשלב אותם אחר כך במסגרות העבודה השונות. אנחנו מגבשים את תכניות הלימוד אבל צריך למצוא גוף שיסייע למלגת מחייה. 

זוהר אביב, ממשרד הרווחה: אנחנו מממנים את הקורס באופן מלא, אבל לצערי יש לנו בעיה שבזמן הקורס שום אוכלוסייה לא מקבלת דמי אבטלה וזה מקשה על האנשים לבוא ללמוד. בעיה נוספת היא שאין חובה להעסיק אנשים לאחר הכשרה. יש מספר קטן של אנשים שלאחר ההכשרה עובד בבתי אבות, ואז אנחנו רואים אנשים שלא מוכשרים לכך שעובדים בבתי אבות. יש המון אנשים שהיו רוצים ללמוד את המקצוע של הסיעות, הבעיה שאין להם ממה להתקיים בארבעה וחצי החודשים של הקורס.

קסאי דמוזה מנהלת תחום היישום ליוצאי אתיופיה במשרד רוה"מ משרד רוה"מ: בתכנית הממשלתית כל התקציב לגבי ההכשרות הם די צבועים להכשרות מסוימות. הקורס הספציפי הזה לא מסומן במסגרת התכנית הממשלתית. אנחנו לא הגדרנו את זה כחלק מהיעדים שלנו.

ברוך שמעון ממונה תעסוקה במשרד הקליטה והעלייה: אם תכנית הלימודים יהיו מעל 42 שעות שבועיות יש לנו אפשרות לתת דמי קיום, אבל צריך להבין שהסכומים קטנים, סדר גודל של 1300 ₪ לחודש, שיגיעו מתקציב משרד העלייה והקליטה. יש לנו גם אפשרות למתן ואוצ'רים למי שמשתתף בהכשרה. כמו כן, מתן סיוע למעסיק בתקופת ההתחלה של העסקת העולה כמו השתתפות במתן השכר.

ח"כ מוטי וגב: "בנושא הכשרת כוח אדם, הוא חיוני וחסר בארץ. יש צורך באחיות וכוח אדם סיעודי, ויש את כוח האדם הזה. צריך למצוא את המצ'ינג הזה, שייתן את היכולת לשרוד זה לא בשמים, וזה יאפשר לעוד אנשים להיכנס לתחום."

איל בן ראובן: "צריך תכנית פעולה, אני מציע שכל האנשים פה יתגייסו תטובת דיון שבעוד חודש יחזרו הנה להציג תכנית פעולה עם כסף על ידה. צריך לקבוע לוחות זמנים אחרת נישאר עם מילים.

יו"ר הוועדה ח"כ אברהם נגוסה סיכם: "התכנית מאוד חשובה ואנחנו צריכים לקדם אותה, אחרי שהכנסת תחזור מהפגרה, אני מבקש מהרצוג להכין תוכנית ברמת המיקרו ולהציג לנו אותה יחד עם עלויות. עד אז כל משרד יבחן את עצמו. אני שמח שכלם מסכימים להתגייס למען התכנית רק נשאר לנו למצוא את הדרך הטובה ביותר ליישם אותה".

שירי דנון,
0 תגובות