להט"ב ב"בית היהודי"?

מדוע חברת כנסת שאיננה שומרת שבת ב"בית היהודי", כמו אילת שקד, זה על-הכיפאק, אבל חבר כנסת להט"ב ב"בית היהודי" זו חציית קו אדום?

פעם מישהו שאל אותי את השאלה הזו בפרטי. וכך עניתי לו: "ההבדל בין שבת לבין נושא הלהט"ב נמצא לדעתי בעקרון של חז"ל שבזמן גזירה יש למסור את הנפש אפילו על שרוך נעל. לא לכל מצווה ישנה אותה חשיבות בכל עת. כרגע המאבק הציבורי הוא בנושא הלגיטימיות של תופעת הלהט"ב. זהו הברור המהותי של העת הזו. חובתנו להעמיד בנושא עמדה ישראלית ברורה, דווקא משום שכרגע הציבור עדיין לא גיבש עמדה סופית והנושא בהתהוות. לכן, דווקא בנושא הלהט"בים, עמדת התורה צריכה להיות הרבה יותר ברורה וחד משמעית, על מנת להציל כמה שיותר נפשות, ואת הציבור בכללו.

שבת, לעומת זאת, היא כבר נושא שכל העמדות מגובשות בו, מה עוד שאט אט מבין הציבור יותר ויותר שאי-שמירת שבת היא הפסד שכולו שלו.

כשמקבלים לתנועה יהודי מחלל שבת, כבר אין בזה נתינת לגיטימציה לתופעה. אף אחד כבר לא צריך אותה. לעומת זאת, קבלת להט"ב, ועוד כח"כ, היא נתינת לגיטימציה לתופעה, מה שיגרור לתוכה רבים נוספים, יגרום להם חיי צער וסבל מיותרים, ויפרק לא מעט משפחות בישראל.

לכן אומרים לנו חז"ל במסכת שבת בלשון שאיננה משתמעת לשתי פנים: 
"כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה – נתפס על אנשי ביתו. באנשי עירו – נתפס על אנשי עירו. בכל העולם כולו – נתפס על כל העולם כולו"(שבת, נד, ב).

וכך הוא ענה לי: תודה רבה. החכמתי. חבל שאתה לא מפרסם בפרהסיה.
האמת, לא חשבתי שיש צורך, ולא ראיתי בזה חידוש גדול.

מוטי קרפל,
0 תגובות