כלי רכב מנועיים: 57 מיליארד ק"מ

בשנת 2016 הסתכמה הנסועה (מספר הקילומטרים שנסעו כלי הרכב המנועיים) בכ-57 מיליארד ק"מ, עלייה של 4.4%, בהשוואה לשנת 2015.

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בבדיקת השינויים שחלו מאז שנת 2000, נמצא כי הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול, הנסועה השנתית גדלה ב-57% ומצבת כלי הרכב גדלה ב-77%. לעומת זאת, שטח הכבישים גדל ב-42%, ואורך הכבישים גדל ב-18%.

כלי רכב חדשים נוסעים יותר. מהנתונים עולה כי ככל שכלי הרכב חדש יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלו גבוהה יותר. הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב הולכת ופוחתת ככל ששנת העלייה לכביש מוקדמת יותר.

כלי רכב פרטיים חדשים בבעלות חברות החכֵּר (ליסינג) נוסעים יותר. בשנת 2016, הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב פרטי בבעלות חברת החכר, שעלה על הכביש בשלוש השנים האחרונות, עמדה על 29.7 אלף ק"מ. זאת לעומת: 27.7 אלף ק"מ לרכב פרטי בבעלות חברה, 25.8 אלף ק"מ לרכב פרטי בהשכרה או בתיור, ו-17.5 אלף ק"מ בלבד לרכב פרטי בבעלות פרטית.
כלי רכב פרטיים המונעים בסולר או בגז נוסעים יותר. בשנת 2016, כלי רכב פרטיים המונעים בסולר נסעו בממוצע 24.8 אלף ק"מ וכלי רכב המונעים בגז נסעו 22.9 אלף ק"מ, לעומת 15.9 אלף ק"מ בממוצע שנסעו כלי רכב פרטיים המונעים בבנזין.

חישוב הנסועה השנתית בלמ"ס נעשה החל בנתוני 2011 בשיטה חדשה, על סמך השוואת נתוני מד המרחק של אותו רכב שנרשמו בשני מבחני רישוי בשתי נקודות זמן, בהפרש של כשנה. מספר כלי הרכב חושב בהתאם למספר הימים שלרכב היה רישיון בתוקף באותה תקופה. (בעבר חושבו נתוני הנסועה עפ"י סקר נסועה מדגמי שנערך במכוני רישוי בהסתמך על דיווחי נהגים בעת מבחן הרישוי השנתי).

מספר כלי הרכב בפרסום זה מחושב לפי מספר הימים שלרכב היה רישיון בתוקף באותה תקופה. זאת בשונה ממספר כלי הרכב בפרסום "כלי רכב מנועיים", שבו מספר כלי הרכב מתייחס ליום האחרון של השנה.

בבדיקת השינויים שחלו מאז שנת 2000, נמצא כי הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול: קצב הגידול בנסועה השנתית ובמצבת כלי הרכב גדולים מקצב הגידול באורך הדרכים ובשטחם. הנסועה השנתית גדלה ב-57% ומצבת כלי הרכב[1] גדלה ב-77%, יחסית לשנת 2000. לעומת זאת, שטח הכבישים גדל ב-42%, ואורך הכבישים גדל ב-18% (תרשים 1). יצוין כי הנסועה השנתית הממוצעת לרכב ירדה בשנים אלו ב-13%.

כלי רכב חדשים נוסעים יותר. מהנתונים עולה כי ככל שכלי הרכב חדש יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלו גבוהה יותר. הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב הולכת ופוחתת ככל ששנת העלייה לכביש מוקדמת יותר. לדוגמה, כלי רכב פרטי בקבוצת גיל 2-0 נסע בשנת 2016, 21.5 אלף ק"מ בממוצע, לעומת 17.2 אלף ק"מ בלבד בקבוצת גיל 6-3. הנסועה השנתית הממוצעת הולכת ופוחתת עד ל-2.0 אלף ק"מ בלבד לכלי רכב פרטי שגילו עולה על 30 שנה.

כלי רכב פרטיים חדשים בבעלות חברות החכֵּר (ליסינג) נוסעים יותר. בשנת 2016, הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב פרטי בבעלות חברת החכר, שעלה על הכביש בשלוש השנים האחרונות, עמדה על 29.7 אלף ק"מ. זאת לעומת: 27.7 אלף ק"מ לרכב פרטי בבעלות חברה, 25.8 אלף ק"מ לרכב פרטי בהשכרה או בתיור, ו-17.5 אלף ק"מ בלבד לרכב פרטי בבעלות פרטית.

כלי רכב פרטיים המונעים בסולר או בגז נוסעים יותר. בשנת 2016, כלי רכב פרטיים המונעים בסולר נסעו בממוצע 24.8 אלף ק"מ וכלי רכב המונעים פרטיים בגז נסעו 22.9 אלף ק"מ, לעומת 15.9 אלף ק"מ בממוצע שנסעו כלי רכב פרטיים המונעים בבנזין.

משאיות בעלות משקל כולל גדול נוסעות יותר. ככל שמשקלה הכולל של המשאית גבוה יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלה גבוהה יותר. בשנת 2016, הנסועה השנתית הממוצעת של משאית סולר שמשקלה 34 טון ומעלה, הייתה 69.4 אלף ק"מ, יותר מפי שניים מהנסועה הממוצעת של משאית סולר שמשקלה 12.0-3.6 טון -  32.8 אלף ק"מ בלבד.

אופנועים בעלי נפח מנוע גדול נוסעים יותר. מהנתונים עולה כי ככל שנפח המנוע של האופנוע גדול יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלו גבוהה יותר. הנסועה השנתית הממוצעת של אופנוע בעל נפח מנוע של 401 סמ"ק ומעלה הסתכמה בשנת 2016 ב-7.9 אלף ק"מ, לעומת 6.7 אלף ק"מ בלבד לאופנוע בעל נפח מנוע של עד 125 סמ"ק. יצוין כי אופנוע בעל נפח מנוע של עד 50 סמ"ק נסע 3.1 אלף ק"מ בממוצע.

 

 

יואב חסון,
0 תגובות