מה עשה השופט פוגלמן לחמאס?

מה עשה השופט פוגלמן למען אנשי החמאס?

הוא למעשה ביטל חוק ללא שהייתה לו הסמכות לעשות זאת, או היושרה להצהיר שזה מה שהוא עושה.

או כמו שכתב זאת השופט הנדל בפסק הדין.

"אימוץ העמדה השוללת את סמכות השר לגבי עילת הפרת האמונים משמעו ביטול דה פקטו של הסמכות – צעד העומד בניגוד ברור ללשון החוק."

בהמשך הנדל מסביר שאם מקרה כמו של אנשי החמאס, לא כלול לדעתו של פוגלמן בפסקה בחוק שנותנת סמכות לשר הפנים "לפי שיקול דעתו", פוגלמן חייב להרים את הנטל ולשכנע כי מסקנה זו לא תרוקן את סמכות הביטול מתוכן. אחרת ייווצר ביטול מוסווה של לשון החוק.

השופט פוגלמן לא מרים את הנטל, ומבטל למעשה חוק שנחקק עוד לפני חוקי היסוד, ונהנה משמירת דינים.

אני צריך מישהו שיהיה מוכן ללכת בשבילי לכאלה מרחקים כמו ששופטי בג"ץ מוכנים ללכת בשביל אבו-טיר החמאסניק.

שמחה רוטמן,
0 תגובות