זכויות של נפגעי עבירה

צילום: משרד המשפטים

בדיון שנערך בבית המשפט העליון בפני שבעה שופטים, קבעו השופטים כי שלוש בנותיה של המנוחה, קורבן עבירת הריגה, יוכלו לקבל פיצוי מכוח סעיף 77 לחוק העונשין, עד תקרת הפיצוי הקבועה בסעיף -258,000 ש"ח לכל הבנות יחד. ​​​​​

ההחלטה ניתנה בעקבות עתירות לדיון נוסף, שהוגשו על ידי המדינה ובנות המנוחה, שיוצגו על ידי הסיוע המשפטי, במסגרת תיק בו הורשע הנאשם בדקירתה למוות של בת זוגו. בית המשפט המחוזי שדן בתיק, הרשיע את הנאשם בהריגה וגזר עליו עונש של 18 שנות מאסר. בנוסף, חייב המחוזי את הנאשם לשלם לכל אחת משלוש בנותיה של המנוחה פיצוי בגובה 170,000 ש"ח ובסך הכל 510,000 ש"ח. 
 
בעקבות פסיקת המחוזי, ערער הנאשם על גובה הפיצויים שנפסקו.

בית המשפט העליון (השופטים דפנה ברק-ארז ו-אורי שהם, כנגד דעתו החולקת של המשנה לנשיאה (בדימ') אליקים רובינשטיין) קיבל את הערעור וקבע כי במקרה שבו זכאי יותר מבן משפחה אחד של קורבן עבירת המתה לפיצוי לפי סעיף 77 לחוק העונשין, תחול תקרת הפיצוי הקבועה בסעיף, העומדת על סך של 258,000 ש"ח, לכל נפגעי העבירה יחד.
 
המשמעות היא שהנאשם ישלם לכל בנותיה של המנוחה יחד 258,000 ₪ בלבד, וסכום זה יתחלק בין שלוש הבנות. כלומר על פי פסקת בית המשפט העליון כל אחת מהבנות תקבל 86,000 ₪ בלבד. בית המשפט נימק את פסיקתו בין השאר בכך שלנפגעים עומדת הזכות להגיש תביעה אזרחית על מלוא נזקיו, וכי הפיצוי מכוח סעיף 77 אינו מהווה תחליף לה והוא בבחינת תרופה ראשונית ומיידית בלבד עבור הנפגע. 
 
בשל הפגיעה בבנות המנוחה ובנפגעי עבירות ההמתה, וכן לנוכח עמדת המדינה לפיה האופן בו פירש בית המשפט את הוראת החוק, מנוגדת ללשון החוק ואינה נכונה, הגישה המדינה, בנוסף לבנותיה של המנוחה שיוצגו על ידי הסיוע המשפטי, בקשה לדיון נוסף בתיק. לעתירה הצטרפו מרכז נגה לנפגעי עבירה ומרכז תמורה, המרכז המשפטי לקידום שוויון, במעמד של "ידיד בית משפט". 

בבקשה לדיון הנוסף טענה המדינה כי ההלכה החדשה פוגעת בנפגעי עבירות ההמתה ואף אינה מתיישבת עם הפרשנות המקובלת לסעיף 77, לפיה פסיקת הפיצוי נועדה לחסוך מנפגע העבירה את הצורך לפנות להליך אזרחי. כמו כן נטען כי דעת הרוב מתעלמת מהקושי המובנה של נפגעי העבירה להגיש תביעה אזרחית נגד הנאשם. בהקשר זה הוצגו לבית המשפט נתונים לפיהם נפגעי העבירה ממעטים להגיש תביעות אזרחיות כנגד מבצעי העבירות.
 
בדיון נוסף שנערך בפני שבעה שופטי עליון החליט ביהמ"ש לדחות את העתירה. שופטי הרוב (השופטים אסתר חיות, יצחק עמית, אורי שהם ודפנה ברק-ארז) אישרו את פסק הדין בערעור, ופסקו כי סכום הפיצוי לקרובי משפחה מדרגה ראשונה של הנפגע לא יעלה על תקרת הפיצוי הקבועה בחוק (258,000 ₪ כאמור). במקרה זה, בנות המנוחה יתחלקו בסכום הפיצויים, ויוכלו, אם יהיו מעוניינות בכך, לפנות להליך אזרחי על מנת לקבל פיצויים נוספים. 

במסגרת פסק הדין נקבעה הלכה חדשה לפיה יש להרחיב את מעגל הזכאים לפיצוי בהליך הפלילי מכוח סעיף 77 בכל סוגי העבירות, כך שבני משפחה מדרגה ראשונה של כל נפגע עבירה יהיו זכאים לפיצויים בהליך הפלילי – בסכום כולל של תקרת הפיצוי הקבועה בסעיף. 

את עמדת המדינה גיבש צוות ממספר מחלקות בפרקליטות המדינה: עו"ד ג'ואי אש ועו"ד נילי פינקלשטיין מהמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, עו"ד ד"ר בת עמי ברוט מיחידת הסיוע הארצית בפרקליטות המדינה, עו"ד נעמי זמרת מהמחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה, עו"ד ליאנה בלומנפלד-מגד ועו"ד ד"ר תמר קלהורה ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. נפגעות העבירה יוצגו בדיון הנוסף על ידי תוכנית סנ"ה (סיוע לנפגעי עבירות המתה) של הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, באמצעות עוה"ד הדס גבריאל-זני,רותי אלדר, ורד אנוך ותמי קלנברג-לוי.

יעל צור,
0 תגובות