אושרה הצעת חוק אזורים ימיים

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את הצעת חוק אזורים ימיים.

הצעת החוק נועדה להסדיר את כלל הפעולות לניצול משאבי טבע במים הכלכליים של ישראל, תוך שמירה על הסביבה, ולהעניק ודאות למשקיעים ולחברות זרות.

על פי ההצעה, משרד האנרגיה יתכלל את הליך אישור פעולות הקידוחים, והמשרד להגנת הסביבה ישמש כיועץ הסביבתי בעל מעמד מיוחד בנוגע להיבטים הסביבתיים בהליכי האישור.

אוריין שמעוני,
0 תגובות