משרד הכלכלה פותח שתי נספחויות כלכליות באפריקה

משרד הכלכלה והתעשייה פותח שתי נספחויות כלכליות חדשות ביבשת אפריקה – בניירובי אשר בקניה ובאקרה אשר בגאנה.

הנספחויות ייפתחו במהלך 2018.

ממשרד הכלכלה נמסר שהייצוא ליבשת אפריקה עמד על כ-800 מיליון דולר בשנת 2016 כאשר הייצוא למדינות קניה וגאנה מהווה כ-13% מסך כלל הייצוא לאפריקה.

עיקר הייצוא מישראל הוא במינרלים, כימיקלים, מוצרי חקלאות, תעשייה ורכיבי אלקטרוניקה.

פתיחת הנספחויות הינה חיזוק פעילותו של משרד הכלכלה והתעשייה באפריקה כחלק מהחלטת הממשלה על גיוון יעדי הסחר של ישראל וחיזוק הקשרים הכלכליים עם שווקי יעד לאומיים, הכוללת תקציבים ייעודיים לביצוע סקרי היתכנות ופיילוטים באפריקה, הסכמי שת"פ עם הבנק העולמי הפותח דלת לחברות ישראליות להשתתף בפרויקטי תשתית שהבנק מבצע באפריקה וכן היכרות עם מקבלי ההחלטות ביבשת שעובדים בצוותא עם הבנק לפיתוח האזור. כמו כן, פועל מערך הנספחים המסחריים של מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה ביבשת (כרגע בעיקר באזור אפריקה הדרומית) לסייע לחברות ישראליות במציאת שת"פ, מפיצים, אינטגרטורים ולקוחות קצה. מערך הנספחים המסחריים מסייע גם בפן הרגולטיבי בהורדת חסמי סחר ויצירת קשר עם גורמי ממשל. 

שר הכלכלה והתעשייה, מר אלי כהן מסר: "משרד הכלכלה והתעשייה רואה ביבשת אפריקה את העתיד של הכלכלה הישראלית ומקום שבו חברות ישראליות יכולות להתפתח, לצמוח ולנצל את הפוטנציאל הרב הטמון ביבשת. כחלק מתפיסת עולם הרואה את הגדלת הייצוא הישראלי וגיוון יעדי הסחר כנדבך חשוב לביסוס וצמיחת הכלכלה הישראלית נמשיך לסייע ככל הניתן לחברות ישראליות ברחבי העולם בכלל וביבשת אפריקה בפרט".

שי טלמור,
0 תגובות