משרד החינוך מחזיר מלחמה לטענות המורים על השכר

משרד החינוך מחזיר מלחמה לטענות על השכר במערכת החינוך ומפרסם דו"ח השוואתי בינלאומי של ה-OECD: ישראל מדורגת שנייה במדינות - OECD בשיפור שכר עובדי ההוראה.

• בישראל, המורים צעירים יותר: כ- 50% מהמורים הם עד גיל 39 לעומת כ- 40% ב- OECD.
• מורה בישראל מרוויח יותר לשעת עבודה מאשר מורה ממוצע ב- OECD בין 12% ל-45% יותר.
• שכר ביחס למשק: שכר המורים בישראל ביחס לבעלי השכלה דומה מכלל המקצועות לרוב גבוה יותר.
• הוצאה לאומית: ההוצאה הלאומית עבור חינוך ביחס לתוצר הלאומי: 6.6% בישראל לעומת 5.8% בממוצע ה-OECD
• ישראל דורגה במקום השני עם שיעור הגידול הגבוה ביותר על ההוצאה לחינוך, 26% לעומת 4% בממוצע ה- OECD עם זאת, יחס ההוצאה הדולרית לתלמיד נמוכה מזו של ה- OECD, כ- 7,800 לעומת כ- 10,800 ב- OECD
• בעקבות הרפורמה "אופק חדש" המורים בחינוך היסודי נוכחים יותר בבית הספר ומלמדים יותר ממורה ב- OECDלעומת זאת בחינוך העל יסודי מורה נוכח פחות ומלמד פחות, משום שרפורמת עוז לתמורה טרם הוחלה על כלל המורים
• הכיתות בישראל צפופות יותר – 26.8 ממוצע תלמידים בכיתה לעומת 21.1 ממוצע ב - OECD
• בישראל, המורים צעירים יותר: כ- 50% מהמורים הם עד גיל 39 לעומת כ- 40% ב- OECD
• אוכלוסיית ישראל מהמשכילות בעולם – 49.9% לעומת 35.5% בממוצע ה- OECD
• בישראל שיעור בעלי השכלה תיכונית מעל הממוצע של ה- - OECD 87% בישראל לעומת 78% ב- OECD

יעל צור,
0 תגובות