ראובן ריבלין סופד לשמעון פרס

ראובן ריבלין סופד לשמעון פרס:

שנה חלפה מאז הסתלק מאיתנו הנשיא התשיעי שמעון פרס וחסרונו מכה בנו שוב ושוב. 

עוד לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה, חלום השלום שרקם עוד רחוק. עלינו לפעול בנחישות לצמצום הפערים החברתיים ולשיתוף כלל אזרחי ישראל בזכות ובאחריות להיות חלק מהבית הזה, הבית של כולנו. 

שמעון,

הותרת לנו עוד הרבה לעשות, אבל הדרך שסללת, החלום שטווית ויותר מכל, השאיפה הנחישות והאמונה שלך יהיו עם העם הזה לדורי דורות ואתה תמשיך להיות מליץ יושר על כולנו, על כל עם ישראל. 

תהא נשמתך צרורה בצרור החיים, יהיה זכרך ברוך.

גיל חיימוב,
0 תגובות