מה עם החוק להתחדשות עירונית?

שנה שלמה. זה פרק הזמן שעבר מאז שחוקק החוק להקמת רשות ממשלתית להתחדשות עירונית. מה קרה מאז? ובכן כלום. הרשות לא הוקמה וגם לא מונה לה מנהל, וזאת על אף שלחוק קדם תהליך חקיקה ארוך ומפרך עם אינספור דיונים בוועדה מיוחדת בכנסת.

מדובר בחוק בעל חשיבות עליונה מכיוון שמטרתו להגדיל את היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית, להאיץ את ביצועם וכל זה על מנת להגדיל את היצע הדיור במרקם העירוני הבנוי (בערים הקיימות, במקום להרחיב את הבנייה לשטחים פתוחים) ובכך לסייע בבלימת מצוקת הדיור המתמשכת בישראל.

העובדה שעדיין לא מונה עדיין מנהל לרשות מוזרה במיוחד לאור העובדה ששר הבינוי יואב גלנט התעקש – והצליח – להכניס לחוק פטור מחובת מכרז במינוי הזה. ביולי 2016 שלחנו מכתב לחברי הוועדה וקראנו להם לעמוד על כך שמינוי מנהל יהיה בהליך מכרז מסודר, לאור הסמכויות הרחבות שמוענקות לו וכך למנוע מינויים פוליטיים שעלולים לפגוע במקצועיות של הרשות שתקום. לבסוף החוק הגיע לפשרה בעניין הזה, והוחלט שהמנהל הראשון של הרשות ימונה על ידי השר גלנט לתקופה של שנה וחצי ולאחר מכן המינויים יהיו בהליך מכרזי. אמנם אכן פורסמו שמות של מועמדים פוטנציאליים, אך אף אחד מהם לא מונה. שוב נשאלת השאלה – למה?

לא רק אנחנו שואלים את עצמנו לגבי היבטים תמוהים בפרשה הזו, אלא גם חברי כנסת שהגיעו לדיון מיוחד בוועדת הכלכלה עוד בפברואר האחרון, שהוקדש לסוגיית העיכוב בהקמת הרשות. למשל: מה קרה עם הכספים (117.2 מיליון ₪) שהיו אמורים ללכת לתקצוב הרשות? למה לא הוקמה ועדה מייעצת להתחדשות עירונית שאמורה להמליץ לשר על מתחמים לבנייה? ועוד ועוד.

נקבע בסיום הדיון בוועדה (נזכיר, שהתקיים כבר בחודש פברואר) כי על משרד הבינוי והשיכון לסיים את כל ההליכים להקמת הרשות, כולל מינוי מנהל, מינוי ועדה מייעצת, התקנת התקנות שהחוק מחייב וכן הלאה. ועדיין, שנה לאחר כניסת החוק לתוקף, כל מה שצוין פה – פשוט לא קרה. 

שלחנו מכתב לשר הבינוי והשיכון יואב גלנט ולשר האוצר וראש קבינט הדיור משה כחלון, ובו קראנו לסיים את העיכוב הבלתי סביר בעליל הזה בהקמת הרשות. 

אנחנו לא מבינים, לא באתם לפתור את מצוקת הדיור?

התנועה לאיכות השלטון,
0 תגובות