איך מבטיחים את שמירת כבוד המת?

הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן קיימה דיון המשך על הצעת חוק פתיחת קבר של קטין יוצא תימן, המזרח או הבלקן לצורך ביצוע בדיקה גנטית לקשרי משפחה.

הנושא המרכזי שנידון היום היתה השאלה כיצד יש להבטיח את כבוד המת כשיקול מרכזי בעת פתיחת הקברים ונטילת דגימת ה DNA לצורך זיהוי.

ח"כ אורי מקלב טען כי פסקי ההלכה שהוצגו בעבר התייחסו אך ורק לפתיחת הקברים אך לא להוצאת חלקי הגופות לצורך זיהוי ואף לא למקרים בהם נפגעים קבורים סמוכים. הוא הוסיף ואמר כי בתוך נוסח החוק צריכה להיות הדרישה לשיקול ראשוני של כבוד המת ולקבלת פסק הלכה לכל מקרה לגופו.

עו"ד נירה לאמעי יועמ"ש הוועדה אמרה כי החוק כפי שמנוסח, מחייב את בית המשפט לשקול שיקולים של כבוד המת, ובעצם מחמיר ממה שקיים היום בחקיקה. כמו כן הדגישה כי  הוועדה הכניסה להצעת החוק (בהתאם לעמדת הרבנות הראשית), הוראה, לפיה פתיחת הקבר תתבצע בהנחיה הלכתית של נציג הרבנות הראשית.

 עו"ד איגי פז, ממשרד המשפטים אמר בית המשפט ניתח את זכות כבוד המת כחלק מחוק כבוד האדם וחירותו. כבוד המת מתייחס לשלושה מעגלים; הכבוד של האדם כלפי עצמו, מעגל המשפחה מה היא רוצה, המעגל הרחב של החברה האינטרס החברתי שאנחנו רוצים לשמור על כבודם של הנפטרים. (בג"צ מוזיאון הסבלנות) כמובן שגם השיקול ההלכתי נלקח – אך לא באופן בלעדי.

עו"ד מאיר ברודר ממשרד הבריאות הציע לערוך שינוי קל בנוסח הצעת החוק על מנת לחדד את הצורך בהליכה בהתאם להלכה, עמדה אשר הועברה על ידי שר הבריאות ליצמן וזאת באמצעות פסק הלכה רחב ומקיף שיתייחס לכלל האפשרויות וסעיף בחוק שיפנה אל פסק ההלכה כחלק מהעובדות המובאות בפני בית המשפט.

יו"ר הוועדה ח"כ נורית קורן  הדגישה כי החוק, שבא  לאפשר למשפחות לסגור את הפרשה, לשבת שבעה ולהקים מצבה , לא יבוא על חשבון ההלכה. עוד הוסיפה כי כבר חודשיים  היא מבקשת להיפגש עם הרבנים הראשיים,  שנמסר לה שנמצאים בפגרה והובטח לה כי  עם תום חופשת הקיץ תתואם ישיבה של ועדת כבוד המת של הרבנות הראשית שתדון בהצעת החוק ותכתוב פסק הלכה מנחה שיצורף אל הצעת החוק. 

שירי דנון,
0 תגובות