50% הנחה באגרות למילואימניקים

ועדת הכספים אישרה הפחתה של 50% באגרות בחינות, פטור מבחינות והתמחות בראיית חשבון ובאגרות בקשה לרישיון ואגרות שנתיות לרואי חשבון, לנוטריונים, לחוקרים פרטים ולשומרים. התיקונים בתקנות רואי החשבון, הנוטריונים והחוקרים הפרטיים ושירותי השמירה, אושרו בחודשים האחרונים בוועדת האגרות הבין משרדית ועל ידי שר האוצר.

ההפחתה מגיעה בעקבות שתי החלטות ממשלה שהטילו על שרת המשפטים לבחון מתן פטור מאגרות לחיילי מילואים פעילים. מועד תחילתן של התקנות הוא ה-1.1.18.

סמנכ"לית אגף השירות, משרד המשפטים, קרן רבי: "אנחנו מדברים על הפחתה לחיילי מילואים שהם לקוחות המשרד, העלות תקציבית למשרד היא של כמיליון וחצי ש"ח, ההטבה היא לכ-3,500 חיילי מילואים פעילים".

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה): "לצד הדברים אני מבקש שיבחן המצב במסגרתו גם הגשת בקשה לפטור מבחינה של רואה חשבון מחויבת בתשלום אגרה, זו גם פגיעה בחיילי מילואים ועניין לא הגיוני באופן כללי. בנוסף אני מבקש שיבחנו תקנות חוקרים פרטיים, לעניין כך שיש שם כפל בתשלום אגרה".

שירי דנון,
0 תגובות