"כן, אבל השמאל.."

אתם יכולים לומר לעצמכם עד מחר "כן, אבל השמאל.." ואפילו בחלק מהמקרים אני אצדיק אתכם.

כשבנו של ראש ממשלת ישראל מוצג ככוכב באתר נאו-נאצי דרושה כאן אמירה ערכית.

כשראש מדינת היהודים שותק על זה, זאת יריקה בפרצופם של 6 המיליונים שניספו תחת מכונת ההשמדה הנאצית, המילונים שניצלו וקהילות היהודיות בעולם שעד היום נרדפות ע"י ארגונים אלו.

מי שלא עומד עכשיו עם אמירה ברורה שלא יעמוד גם בצפירה.

בושה.

דניאל דיין,
0 תגובות