הרצליה תבחן מחדש את תוכנית המתאר

עיריית הרצליה תבחן מחדש את תוכנית המתאר תוך הליך שיתוף ציבור, בהתאם להחלטת הוועדה המחוזית ת"א מהיום.

ראש העירייה, משה פדלון: "הבטחתי וקיימתי. אני שמח על החלטת הוועדה לאפשר לעיריית הרצליה לבחון התוכנית מחדש ולאחר הליך יסודי של שיתוף כלל הציבור נוכל להגיש תוכנית טובה וראויה המתאימה לכלל תושבי העיר. כבר בימים הקרובים נבצע עבות מטה לביצוע מהיר של מתווה ולוח זמנים".

להלן הודעת הוועדה: הוועדה המחוזית תל אביב החליטה: תוכנית המתאר להרצליה תעבור לבחינה נוספת של הרשות המקומית.

ועדת המשנה להתנגדויות שבוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב, החליטה לאפשר לוועדה המקומית הרצליה בחינה נוספת של תוכנית המתאר למשך 18 חודשים, זאת לאחר בקשת העירייה למשוך את התוכנית. במהלך תקופה זו, ייבחנו בשנית היבטים תכנוניים שונים, בהם: מערכות תחבורה ציבורית רב שלבית, תשתיות, יחס בין שכונות וותיקות וחדשות, היבטים והשלכות תוכניות התחדשות עירונית ונושאים נוספים לשיקול דעת הוועדה המקומית. כמו כן, פרק זמן זה יאפשר לוועדה המקומית לקיים מהלך משלים של שיתוף ציבור.

עוד ציינה הוועדה בהחלטתה, כי בתוך 60 יום יגיש מהנדס הוועדה המקומית לוועדת המשנה, מתווה להליך עדכון התוכנית הכולל את ההיבטים הנ"ל. בנוסף, תוגש הצעה למערך כלים משלימים ליישום ניהול, מעקב ובקרה של התוכנית, והצגת לוח זמנים ואבני דרך לאופן קידום ההליך המוצע ובכלל זה דיווח תקופתי מדי כ- 4 חודשים לוועדת המשנה.

תוכנית המתאר שהופקדה במרץ 2017, מתווה מסגרת תכנונית כוללת להבטחת איכות החיים בעיר ושמה את התושב במרכז. התוכנית מאפשרת תוספת של כ-52,000 יחידות דיור שיתנו מענה לגידול הצפוי של כ- 200,000 תושבים עד לשנת 2030. התוכנית שמה דגש בין היתר על פיתוח מערך הדרכים והתחבורה, תוך מתן דגש על התחבורה הציבורית. כמו כן, כוללת את עיבוי המרקם הבנוי בעיר וקידום תוכניות להתחדשות עירונית במרכז העיר, זאת כדי לשמור על השטחים הפתוחים.

דניאלה פוסק, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב: "איכות החיים של התושבים על כל היבטיה - בהם צרכים תחבורתיים, חינוכיים, תעסוקתיים, תרבותיים וסביבתיים - עומדת במרכזן של כלל תוכניות הבניה, כולל בתוכנית זו. ועדות התכנון רואות כיצד העיר מאפשרת מחזור חיים שלם לתושב, והתושב הוא לא רק הבסיס לתכנון, הוא גם חלק בלתי נפרד מהתהליך".

כפיר אוחיון,
0 תגובות