די לחלוב את העצמאים

הגיע הזמן להפסיק לחלוב מציבור העצמאים מיסוי יתר ולכן שווי השימוש לרכב חייב לעבור שינוי ורפורמה משמעותית שתהיה קרובה יותר למציאות בשטח.

בכוונתי להוביל שינוי יחד עם ועדת הכספים לפיו העוסק יהיה רשאי לנכות שני שלישים מהוצאות ההחזקה, לרכב שעיקר השימוש בו הוא לצרכי העסק ובמקביל להוריד את נטל המס על שכיר שעיקר שימושו ברכב הוא לטובת עבודתו.

עודד פורר,
0 תגובות